Dags för majoritetsval

Det finns argument för och emot majoritetsval.* Personligen är jag för positivt inställd, och denna min preferens har inte blivit svagare av Sverigedemokraternas framgångar i opinionsmätningarna.

Nu tycker jag inte att man ska förespråka ett visst valsystem därför att det kan förväntas ge upphov till ett visst slags partirepresentation. Och det är heller inte oro över sd:s partiprogram i sak som utgör grunden till att jag ser sd:s framgångar som skäl för att fundera på minskad proportionalitet i valsystemet. Partiprogrammet kommer hursomhelst inte att genomföras. Nej, det är istället risken för mer splittring i parlamentet och en ökad svårighet att bilda en handlingskraftig regering som utgör ett orosmoment.

Oavsett valsystem argumenterar dr Bergh för att isolera sd. Ulvskog och Schlingmann verkar inte hålla med.

____________________________________

*I Den konstitutionella revolutionen återfinns följande summering (klicka för större bild), där ”MV” står för majoritetsval och där ”PV” står för proportionella val. Källor och utvecklade resonemang återfinns på s. 119—131 i boken. Angående ekonomiska effekter, se även s. 49—50 här.