Kinesiskt nytänkande

Idag stod följande att läsa i DI:

Tolv intellektuella har skrivit en petition som föreslår att revolutionsledaren Mao Zedongs porträtt på sedlarna byts ut mot bilden av hedervärda historiska personligheter som poeten Qu Yuan, som vågade trotsa kejsaren år 278 före vår tideräkning.

Denna mening beredde mig dubbel glädje. Dels för att personer i Kina ifrågasätter Maos dominans, dels för att skribenten skriver ”före vår tideräkning” – ett modernt, rationellt sätt att ange årtal.