Tuffare tider i välfärdsstaten

Regeringen stramar upp socialförsäkringssystemen.* Oavsett vad man tycker om förändringarna, är det intressant att de genomförs, mot bakgrund av Assar Lindbecks analys:

However, in the same way that the combination of specific benefits and general financing, strengthened by the recursiveness of the spending process, all help to explain the expansion of the welfare state, the same factors also help to explain why it is politically difficult to reverse the process. An unwinding of welfare-state spending could be expected to be particularly difficult in societies where a large share of the electorate is financed by the public sector (i.e., is tax-financed rather than market-financed).”**

Och följdriktigt ser vi en reaktion — regeringens väljarstöd imponerar i dagsläget inte. Frågan är då hur man ska förklara att regeringen genomför alla dessa förändringar. Några alternativa förklaringar:

  1. Regeringen förstår att förändringarna kostar röster, men genomför dem ändå för att de gynnar allmänintresset. (Bye bye, teorin om röstmaximering!)
  2. Regeringen förstår att förändringarna kostar röster, men tror att kostnaden är kortsiktig och att den bättre fungerande ekonomin (särskilt ökad sysselsättning och bättre statsfinanser) välkomnas av de allra flesta i god tid till valet 2010.
  3. Regeringen förstår inte att förändringarna kostar röster. I så fall kanske reglerna mjukas upp och ersättningsnivåerna höjs i budgeten 2010.
  4. Förändringarna kostar inte röster, vilket regeringen inser. Röstfallet kan bero på andra faktorer.

Själv tror jag mest på alternativ 2.

_______________________
*Se dr Lundbäcks blogg för frekventa, detaljerade och underfundiga beskrivningar av regeringens reformarbete.
**Lindbeck, Assar (1995). ”Hazardous Welfare-State Dynamics.American Economic Review, 85(2): 9—15.