Uttal av årtal

Hur bör man uttala ”2010”?

  1. Tjugohundratio?
  2. Tvåtusentio?
  3. Tjugotio?

Jag har noterat att statsministern väljer alternativ 3. De flesta verkar välja alternativ 2. Själv väljer jag alternativ 1, i enlighet med etablerade språkråd:

Tvåtusentalet är perioden från år 2000 till 3000. Tjugohundratalet är tiden från år 2000 till 2100. Vi skiljer mellan tusenårsperioder och de tio sekler de består av. Detta språkbruk är  förutsättningen för att kunna dela upp även tvåtusentalet i tjugohundratalet, tjugoetthundratalet, tjugotvåhundratalet som vi gör med nittonhundratalet, artonhundratalet.