Orsakar fattigdom terrorism?

Ett vanligt påstående är att fattigdom orsakar terrorism. Det finns skäl att ifrågasätta det. En anekdotisk indikation på att påståendet är felaktigt ges i DN, som rapporterar att stödet för Hamas är stort bland studenter. Det finns dock även vetenskapliga studier att tillgå.

En studie* finner följande:

Perhaps surprisingly, our review of the evidence provides little reason for optimism that a reduction in poverty or an increase in educational attainment would meaningfully reduce international terrorism. Any connection between poverty, education and terrorism is indirect, complicated and probably quite weak.”

En annan studie** kommer till en liknande slutsats och pekar på grad av politisk frihet och geografi som förklaringsfaktorer:

The empirical results reported here show that terrorist risk is not significantly higher for poorer countries, once the effects of other country-specific characteristics, such as the level of political freedom, are taken into account.”

En tredje studie kommer till samma slutsats.

______________________________

*Krueger, Alan B. och Maleckova, Jitka (2003). ”Education, Poverty And Terrorism: Is There A Causal Connection?Journal of Economic Perspectives, 17(4): 119-144.
**Abadie, Alberto (2004). ”Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism.American Economic Review, 96(2): 50-56. (WP-version.)

3 reaktioner på ”Orsakar fattigdom terrorism?

 1. Gallup har gjort en världsomspännande opinionsundersökning av bl.a. muslimers syn på 11 september-attacken. Den grupp på 7 % som ansåg att attacken var ”completely justified” utmärks bland annat av:

  * De är inte arbetslösa i större utsträckning (20 % i båda grupperna).
  * De är i genomsnitt mer välutbildade.
  * De uppger högre inkomster.
  * De är nöjdare med sin levnadsstandard och livskvalitet.
  * De ser ljusare på sin egen framtid.
  * De besöker inte moskéer oftare.
  * De uppger inte att religionen spelar en större roll i deras liv än vad moderata muslimer gör (94 % respektive 90 %). Å andra sidan, med siffror som redan ligger uppe i taken är det svårt att få variation här.
  * De är mer pro-demokratiska än moderata muslimer. 50 % instämmer i att ”moving toward greater governmental democracy will foster progress in the Arab/Muslim world”, att jämföra med 35 % bland moderata muslimer.

  http://inslag.se/journal/2008/3/12/recension-muslimer-i-gallupundersokning.html

  Det är förvisso en fråga om stöd för terrorism, inte ett beslut att själv bli terrorism, men jag vill ändå påstå att det talar mot sambandet fattigdom–terror.

 2. Peter: Mycket intressant! Jag fäste mig inte minst vid att 93 procent av muslimerna inte fann attacken helt rättfärdig. Det är lätt att glömma bort.

 3. Helt sant. Andelen oreserverade 11/9-sympatisörer bland muslimer är av ungefär samma storlek som andelen verkligt kristna i Sverige. (Avser inte att antyda något särskilt med den jämförelsen…)

Kommentarer inaktiverade.