Depressioners positiva sidor

Psykiatern Paul Keedwell menar i ”Upsides of Being Down” att de flesta tenderar att underskatta depressioners positiva sidor. Dels finns det tillstånd som rymmer stora nedgångar men också stora uppgånger (bipolär sjukdom).* Dels kan även unipolära tillstånd, med enbart nedgångar, rymma positiva sidor:

To explain why depression has not been ‘bred out’ through Darwinian natural selection, theories have suggested that rather than being a defect, depression could be a defence against the chronic stress that misguided people can put themselves under. It is possible that depression defends us against the tendency to deny our true needs by chasing unobtainable goals and helps to bring these needs into sharper focus. More specifically, the proposed benefits are as follows: removal from a stressful situation, introspection, problem solving, the development of a new perspective, and reintegrating this with the community upon recovery.”

I vilket fall tycks det mig viktigt att se på depression på ett avslappnat sätt – forna tiders hysch hysch och skamkänslor hör inte hemma i en modern, upplyst tid. I de fall där medicinering och terapi behövs ska det givetvis erbjudas, men det utesluter inte ett erkännande av att allt inte behöver vara becksvart.

______________________

*Jag rekommenderar Stephen Frys högintressanta program om bipolär sjukdom, som sändes i två delar på BBC. Se delar ur programmet på YouTube. Se videoklipp om sjukdomen här.