Värme uppskattas

snocykel.jpg

Det rapporteras att denna vinter har varit rekordvarm. Eftersom jag avskyr kyla och snö är detta något jag hälsar med stor tillfredsställelse. Bryan Caplan påpekar att många människor tycks dela min preferens för ett varmare klimat. En intressant fråga är: Bör denna preferens tillmätas vikt när klimatpåverkan analyseras? Jag har svårt att se varför den inte skulle det. En kostnads-intäktsanalys får inte negligera intäktssidan.