Vad är naturligt?

Det dröjer sig kvar ett tänkande i etiska frågor som jag starkt ogillar, nämligen att naturlighet är ett nödvändigt villkor för att ett fenomen ska vara moralisk godtagbart. ”Nej, det där är onaturligt” anförs ibland, och implikationen är att det som kommenteras är moraliskt tveksamt.

Men som Eugene Volokh klargör är detta ett icke övertygande argument. Först och främst är det oklart vad som avses med ”onaturligt”. Avses ”finns inte i naturen”? Avses ”är ett resultat av medveten design”? Avses ”görs inte av de flesta människor i ett naturtillstånd”? Avses ”görs inte av de flesta människor idag”? Avses ”bidrar inte till fortplantning”? Eller avses något annat?

Även om begreppet definieras är frågan varför det har normativ tyngd. Är implicerar inte bör. Den som anför argumentet måste förklara hur det ”onaturliga” motverkar något exogent specificerat mål. Men om så sker är frågan vad begreppet ”onaturligt” tillför, ty för en konsekvensetiker är det faktum att ett positivt värderat mål motverkas i sig ett tillräckligt skäl för att anse något icke önskvärt (såvida inte något annat positivt mål gynnas ännu mer därigenom).

När ny reproduktionsteknik, som konstgjord befruktning, diskuteras dyker alltsomoftast påståenden om ”onaturligt” upp. Dagen beskriver hur två personer av samma kön i framtiden sannolikt kommer att kunna skaffa barn med varandra. Är det ”onaturligt”? På vilket sätt då? Och även om det är onaturligt i någon specificerad mening, varför ska vi anse detta ord ha normativ tyngd? Det enda som spelar roll, anser jag, är en bedömning av samlad lycka. Om tekniken möjliggör för fler att få barn förefaller detta, a priori, en god sak, givet att barn bidrar till lycka och givet att det är bättre för ett barn att finnas till än att inte finnas till alls.