Valdeltagande och omfördelning

Jag har tidigare påpekat att valdeltagande samvarierar med olika socioekonomiska utfall. Nu bekräftar en ny studie av Vincent Mahler* att valdeltagande är positivt relaterat till graden av inkomstomfördelning. Illustration:

omfordelning.jpg

______________________

*Mahler, Vincent A. (2008). ”Electoral Turnout and Income Redistribution by the State: Cross-National Analysis of the Developed Democracies.” European Journal of Political Research, 47(2): 161–183.

6 reaktioner på ”Valdeltagande och omfördelning

 1. Intressant! Vore kul att kunna bestämma åt viket håll den kausala effekten går, är det valdeltagandet som påverkar omfördelningen eller tvärtom.

 2. Deras mått på omfördelning är absolut minskning av Gini pre/post taxes and transfers. Det är ett dåligt mått eftersom skatter och bidrag har beteende-effekter som gör att omfördelningen överskattas.

  Deras resultat kan mycket väl stå sig ändå, men eftersom detta är en käpphäst för mig var jag tvungen att nämna det. Se vidare Bergh (2005), european sociological review.

 3. Jag gillar Evas fundamentala fråga. Å ena sidan kanske ett högt valdeltagande innebära att också låginkomsttagargrupper röstar och att de röstar för omfördelning; å andra sidan kanske en hög grad av omfördelning stimulerar dem som åtnjuter omfördelning att rösta för att bevara systemet?

  Kan vi se fram emot

  Bergh, A. and Mörk, E. (2008). ”On the Causality and Measurement of Redistribution in Connection with Voter Participation.” European Journal of Economic Research?

 4. Är inte detta ett ganska självklart resultat? Då fler deltar i röstningsprocessen blir det fler grupper som måste köpas för att vinna valet.

 5. Jag tror att när många röstar i ett land så röstar många låginkomsttagare som vill ha mer omfördelning. Då genomför politikerna det.

Kommentarer inaktiverade.