Klass 9A och lärarnas roll

Igår visades första delen av Klass 9A, en dokumentärserie om en niondeklass i Malmö som under en termin tas om hand av några av Sveriges främsta lärare med syfte att förbättra elevernas prestationer. Programmet fick mig att fundera på vilken roll lärare egentligen spelar. Hur viktig är deras grad av kunnande och deras pedagogiska skicklighet?* Det ska bli intressant att följa serien och se vad lärarbytet får för effekt. En väldigt tydlig sak var att betygen spelade en viktig roll för att utvärdera och motivera eleverna, vilket jag tycker ger stöd till regeringens planer på att utöka betygsanvändningen.

Apropå lärares betydelse har lärartätheten ökat i Sverige och ligger nu på 8,3 lärare per 100 elever. Två nya studier tyder på att det kan förväntas förbättra elevers prestationer. En av studierna finner en positiv effekt för elever med lågutbildade föräldrar, och en av dem finner en allmänt positiv effekt.

  • Christian Andersson: ”The study also shows that the increased resources have not had a statistical significant positive effect on the average student’s achievement. This conclusion holds true when different measures of student achievement are used. Increased resources have however improved student achievement for students with low educated parents. If teacher density is increased with 10 percent students with low educated parents are expected to increase their grade point average ranking with about 0.4 percentile units.”
  • Peter Fredriksson och Björn Öckert: ”We find that an increase in teacher density has a positive effect on student achievement. The baseline estimate – obtained by using the grade point average as the outcome variable – implies that resource increases corresponding to the class-size reduction in the STAR-experiment (i.e., a reduction of 7 students) improves performance by 2.6 percentile ranks (or 0.08 standard deviations).”

Uppdatering: Tänkvärda ord från PJ Anders Linder i denna fråga, även om han nog, mot bakgrund av ovan nämnda forskning, underskattar betydelsen av lärartäthet. Och en sak är säker: om Maciej Zarembas skildring av hur saker och ting går till på Lärarhögskolan är korrekt, finns det skäl att oroa sig över kvaliteten på Sveriges framtida lärare.

________________________________

*Jag tror att lärarlönerna behöver höjas betydligt för att attrahera mer kompetent personal till skolan. Det kan dock bli ett svårhanterligt kostnadsproblem för kommunerna, om varje enskild lärare kostar mer och om lärartätheten ökar.