Den romantiska kärlekens dag

Jag ignorerar Alla hjärtans dag, inte pga. dagens kommersiella karaktär (sådant välkomnar jag i allmänhet) eller för att den utsätter skolbarn för press. Jag struntar i den därför att jag sedan länge har distanserat mig från den kult av romantisk kärlek som präglar vår kultur. Istället fokuserar jag på vänskap som den förnämsta formen av mänskligt umgänge. Jag har i hög grad påverkats i denna min syn av en av mina intellektuella förebilder, Andrew Sullivan. Läs hans ”The Love Bloat”, skriven just på Alla hjärtans dag för några år sedan:

But ever wonder why divorce rates are so high? The real culprit isn’t some kind of moral collapse. It’s excessive expectations, driven and fueled by the civic religion of romance.

Men man bör inte stjäla fina Alla Hjärtans Dag-presenter bara för det.