Dödshjälp och Göran Persson

Kolumnerna på DN:s ledarsida är ofta provokativa och håller dessutom ibland hög klass. Två färska exempel:

  • PC Jersild påpekar att man som patient har rätt att tacka nej till och avbryta medicinsk behandling men att även läkarassisterat självmord och dödshjälp bör tillåtas. Jag instämmer till fullo.
  • Lars Jonung hävdar att det är en myt att Göran Perssons budgetsanering på 1990-talet räddade svensk ekonomi. Istället räddades svensk ekonomi av Riksbankens beslut att byta växelkursregim, och Perssons budgetsanering fördröjde återhämtandet genom att sänka tillväxten. Här tror jag att Jonung är lite för negativ. I OECD Economic Outlook från juni 2007 kan man läsa mer om budgetkonsolideringar.