Feta och rökare en vinst

Tidigare har jag påpekat att de som högljutt talar om alkoholens kostnader ofta lyckas glömma alkoholens intäkter (i vid mening). En ny nederländsk studie visar nu att kostnaderna av rökning och fetma är överskattade. Media rapporterar:

But because both the smokers and the obese died sooner than the healthy group, it cost less to treat them in the long run. … Ultimately, the thin and healthy group cost the most – $417,000, from age 20 on. The cost of care for obese people was $371,000, and for smokers, $326,000.

Ytterligare ett argument, alltså, som rubbar kostnads-intäktsanalysen av sådant som alkohol, tobak och fet mat i riktning bort ifrån paternalism och straffskatter av olika slag.

2 reaktioner på ”Feta och rökare en vinst

  1. Detta argument biter nog på de 5% av paternalisterna som verkligen har gjort en raionell kalkyl och funderat igenom problematiken. När jag diskuterar dylika frågor med människor i min närhet – allt från fabriksarbetare till akademiker – så får jag uppfattningen att nästan alla ser på frågan utifrån ett moraliskt perspektiv.

    Jag undrar ibland om inte den paternalistiska staten har sin starkaste bundsförvant i den i människan till synes djupt rotade längtan efter religiöst grundad trygghet. Man kan argumentera för att flera av exempelvis bibelns påbud var rationellt försvarbara när de skrevs. Kanske förstod de som skrev texten det. Men för den stora massan blev påbuden inte ratinella avvägningar utan moralfrågor. Är det inte exakt samma sak vi ser idag? Nån folkhälsotjänsteman må en gång i tiden ha räknat på rökarnas sjukdomskostnader, men de kampanjer som idag förs bygger på att det är fel att röka (dessutom är man dum i huvudet och äcklig). När en sådan process väl har satts igång är den i princip omöjlig att stoppa eller påverka med rationelal argument som knyter an till vad som en gång i tiden fick processen att starta. Se bara på den näst intill oändliga kampen för att få människor att ge upp de värderingar som återfinns i bibeln (eller koranen för den delen).

    Jag tror att man kan sammanfatta min tes med att världen de senaste århundradena har sett framväten av en klick extremt rationella individer med verktyg och sinnelag för att kritisk granska sin omvärld och dra korrekta slutsatser om densamma. Denna klick har ökat i omfattning genom att utbildning blivit mer tillgängligt. Den har också blivit bättre på att göra analyser på grund av att verktygen har blivit bättre. Men den absoluta majoriteten av mänskligheten även i den västerländska världen lever fortfarande i en värld där tomtar och troll styr, om än under nya namn. Varje politisk rörelse som vill få betydelse måste klä om sina rationella argument i moraliska och känslomässiga termer (se bara på miljörrörelsen). I ett samhälle där politiker måste slåss om tomtar-och-troll-majoritetens röster så är det enda vägen till framgång. Mot den bakgrunden kan jag inte bli särdeles upphetsad över att de beräkningar du lägger fram ge stöd åt den liberala positionen.

Kommentarer inaktiverade.