Östros hycklar om statliga företag

Thomas Östros attackerar regeringens planer på att sälja statliga företag. Karin Pilsäter och Mauricio Rojas har låtit riksdagens utredningstjänst (RUT) ta reda på att socialdemokraterna, under sina tolv år vid makten, själva privatiserade en hel del:

Pilsäter och Rojas drar för övrigt (Aftonbladet 1/2) ned byxorna på Thomas Östros på ett för honom, ja, generande sätt. Sedan valet har han hojtat om det förkastliga i att regeringen privatiserar, men under socialdemokraternas tid vid makten sålde man företag för 116 miljarder. Det får Mats Odell att framstå som rena småhandlaren.

Dessutom visar RUT:s kalkyler att försäljningar kan vara statsfinansiellt lönsamma, även i ett statiskt perspektiv:

Utredningstjänstens beräkningar slår fast att utdelningen från de sex bolagen under perioden 2001–2007 varit avsevärt mindre än vad besparingen hade varit från minskade räntor på statsskulden om man sålt bolagen. Detta betyder att staten hade tjänat miljarder på att inte ägna sig åt så ‘strategiskt viktiga’ verksamheter som att driva vodka­fabriker eller hyra ut kontorslokaler.

Se ett tidigare inlägg i denna fråga.