Bush och aids

Jag har mycket lite till övers för George W. Bush och ser fram emot att en ny president tar vid om knappt ett år. Men han har gjort en bra sak, Bush: han har satsat resurser på att hjälpa aidssjuka i fattiga länder, så att dyra läkemedel görs tillgängliga:

So far, roughly 1.4 million AIDS patients have received lifesaving medicine paid for with American dollars, up from 50,000 before the initiative.”

Det är just så jag anser att västvärlden ska agera när det gäller bromsmediciner, istället för att demonisera läkemedelsbolag och underminera deras patent.

Det senare är inte ett bra sätt att hjälpa aidssjuka, eftersom det eroderar läkemedelsbolagens incitament att forska fram nya mediciner med enorma utvecklingskostnader. Om bolagen inte kan förvänta sig att få igen satsade medel kommer de inte att satsa några medel.