Fritänkande konfirmander

Tydligen konfirmerar sig fortfarande runt 35 procent av landets 15-åringar. En ny stor undersökning av dessa konfirmander visar att hela 13 procent av dem inte tror att det finns någon gud, övernaturlig makt eller kraft och att 35 procent inte vet vad de ska tro. Sammanlagt 48 procent av dem verkar alltså vara ateister eller agnostiker.

Faktum är att bara åtta procent tror att det finns en gud i traditionell mening. Förvånansvärt tilltalande resultat! Resten tror att gud finns inom varje människa (21 procent) eller att det finns en högre kraft eller energi som finns överallt (23 procent).

Följande resultat gjorde mig dock något förbryllad:

Nio av tio säger sig inte tro på Gud i traditionell mening, men nästan hälften säger att Jesus är Guds son.

Lärs inte grundläggande logik ut i konfirmandundervisningen? Om Jahve inte existerar, hur kan han ha en son?