Thatcher mer insiktsfull än många ekonomer

Margaret Thatcher i ett tal till the Zurich Economic Society, University of Zurich, den 14 mars 1977, efter att ha citerat Joseph Schumpeter:

Continuing benefits depend upon innovation. It is innovation which lies at the heart of economic progress, and only the free economy can provide the conditions in which it will flourish.

mthatcher.jpg

Min kollega Dan Johansson har i en granskning av läroböckerna i nationalekonomi på forskarutbildningsnivå funnit att ord som ”entreprenör” och ”innovation” i stort sett helt lyser med sin frånvaro, och i den mån de förekommer har de en snäv och urvattnad betydelse. Det Margaret Thatcher insåg – att ekonomisk utveckling grundas i innovationer och att politikens uppgift, i den mån ekonomisk dynamik och utveckling eftersträvas, är att ge vissa grundläggande institutionella förutsättningar, inte detaljstyrda regleringar, allmänna FoU-satsningar eller specialsatsningar på ”vinnarbranscher” – har tyvärr långtifrån alla nationalekonomer greppat.

(Förvisso har forskningsfronten utvecklats på ett sätt som läroböckerna än så länge inte till fullo återspeglar, vilket särskilt visas av den framträdande roll den institutionella forskningen har fått genom forskare som Douglass North, Daron Acemoglu, Dani Rodrik, Robert Barro och Ed Glaeser.)