Rationell kalender

Frankrike var först ut med att införa det metriska måttsystemet, vilket skedde 1791. Ett mycket rationellt beslut! Två år senare infördes den republikanska kalendern (jämte en ny klocka med 100 000 sekunder per dag). Veckodagarnas namn: primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi och decadi.

Tyvärr avskaffades denna kalender 13 år senare av Napoleon I och spred sig inte heller till andra länder. En avkristnad kalender med tiodagarsveckor, det hade varit något det! Men det kanske inte är för sent med en reform?