Falsk historieskrivning

Göran Hägglund och Stefan Attefall (kd) påstår följande i sin argumentation för att äktenskapet enbart ska förstås som en förening mellan en man och en kvinna:

En institution som gällt i tusentals år och som omfattas av alla religioner och kulturer ska uppenbarligen förändras för att ”tiden är mogen”.

Intressant nog är argumentationen snarlik den amerikanska presidentkandidaten Mike Huckabees:

Marriage has historically, as long as there’s been human history, meant a man and a woman in a relationship for life. Once we change that definition, then where does it go from there?

Som professor Eugene Volokh påpekar är dessa påståenden faktiskt felaktiga. I den historiska kultur som skildras i bibeln var många polygamister, inklusive gudsmän som Abraham, Jakob, Esau, Moses och Salomon. Äktenskapet förstods de facto inte enbart som en förening mellan en man och en kvinna. Samma sak med islam, där ännu idag upp till fyra fruar tillåts i de flesta muslimska länder. Detta illustrerar att förståelsen av vad äktenskap innebär har sett olika ut under historiens gång.

Dock är det förstås så att är inte implicerar bör: även om äktenskapet historiskt sett enbart hade varit en förening mellan en man och en kvinna skulle det i sig förstås inte utgöra ett hållbart argument för varför det så ska förbli.

Se gärna också mitt tidigare inlägg ”Polygami nästa?”.