Växer länder med små inkomstskillnader långsammare?

Hur ser relationen mellan inkomstojämlikhet och tillväxt ut? Lane Kenworthy presenterar följande diagram:

gini_growth.jpg

Det ser inte ut att finnas något direkt samband, i alla fall inte i de rika länder han har tagit med. Intressant, jag hade väntat mig ett positivt samband, framförallt utifrån idén att höga skatter krävs för omfördelning, vilket tenderar att sänka tillväxttakten. Men dels kan förstås jämlikhet bero på andra faktorer än höga skatter och omfördelning; och dels kan välfärdssystem utformas mycket olika, där vissa har små incitamentsproblem jämfört med andra och där de kompletteras av en liberaliserad ekonomi överlag, trots att skattetrycket kanske inte är lägre.

Se min kollega Andreas Berghs tes om hur Sverige har kunnat kombinera relativt hög tillväxt och en ambitiös välfärdspolitik.