Ungdomen framför allt 3

Witold Gombrowicz skriver i sin dagbok (s 214–215):

Men vad är då det viktiga hos ynglingen? Det är ju inte hans förnuft, inte heller hans erfarenhet, kunskaper och teknik, allt sådant som är sämre och svagare än hos en redan färdig och stadgad människa, utan just hans ungdom och bara den – den är hans trumf på hand.

(Se föregående inlägg på samma tema.)