Ungdomen framför allt

Witold Gombrowicz skriver i sin dagbok (s 211):

Om ungdomligheten till en början bara var ett skydd för mig mot oåtkomliga värden så framstod den snart som det enda, det högsta och absoluta värdet i livet, det enda sköna.