Poetiska kroppsdelar

Jag läste i New York Review of Books för ett tag sedan att Oscar Wilde hade chockerat sina studentkamrater i Oxford genom att ha karakteriserat en kroppsdel på en idrottsutövande studentkamrat på detta vis:

His left leg is a Greek poem.

Eftersom jag i hög grad sympatiserar med Wildes uppskattning av mänsklig skönhet tänker jag ofta i liknande termer. Senast igår såg jag en hals som mycket väl skulle kunna liknas vid en grekisk dikt. Sheer beauty!