Splittring om fildelning

Moderaterna tycks starkt splittrade i fildelningsfrågan: vissa vill tillåta, andra vill ha förbud. Hur kan personer med samma grundläggande värderingar komma till helt olika slutsatser? Det är inte så konstigt – faktum är att liberaler i alla tider har varit splittrade i frågan om ”intellektuell egendom” och i vilken mån den ska skyddas av staten – och det handlar i hög grad om hur man ska förstå begreppet egendom. Detta visas av min gode vän Tom G. Palmer i dessa två artiklar (i vilka han för övrigt argumenterar principiellt för en tillåtande hållning):

Jag rekommenderar annars Oscar Swartz aktuella argumentation i denna fråga, som tangerar F. A. Hayeks syn (uttryckt i The Fatal Conceit):

The difference between [copyrights and patents] and other kinds of property rights is this: while ownership of material goods guides the use of scarce means to their most important uses, in the case of immaterial goods such as literary productions and technological inventions the ability to produce them is also limited, yet once they have come into existence, they can be indefinitely multiplied and can be made scarce only by law in order to create an inducement to produce such ideas. Yet it is not obvious that such forced scarcity is the most effective way to stimulate the human creative process.

Uppdatering: Se Blogges referens till en artikel i Journal of Political Economy i vilken forskarna inte finner stöd för att fildelning minskar cd-försäljningen.

Uppdatering 2: Docent Mårten Schultz reder ut den juridiska terminologin i ett viktigt avseende.