Mats Odell bör avgå

Mats Odell har ansvar för försäljningen av ett antal statliga företag. I detta har han misslyckats kapitalt. Jämför med Anders Borg, som har en långt mer komplicerad arbetsuppgift men som trots det har lyckats genomföra ett stort antal viktiga reformer. Jag finner det nu önskvärt att Odell avgår, efter det sjätte avhoppet på nio månader från den enhet som ska ombesörja försäljningen. Han har inte den kompetens som krävs för uppdraget – varken för att sätta samman ett kompetent team (vilket Borg sannerligen har lyckats med) eller för att sköta försäljningen i sig.

odell.jpg

Och uppdraget är viktigt. Det är inte statens roll att bedriva kommersiell verksamhet, till att börja med, och genom att sälja företagen frigörs medel för att betala av på statsskulden (vilket är bra i tider av stigande ränta) och för satsningar på infrastruktur, som kommer att gynna svensk ekonomisk utveckling långsiktigt. Se även mitt tidigare inlägg i denna fråga.