Den fascistiska människan

Jag har inte svårt att förstå hur fascism och liknande politiska ideologier kan vinna sympati i breda folklager i olika länder. Jag tycker att många människor, t.ex. i den typiska småstaden, verkar ha ett fascistiskt sinnelag. De älskar att styra och ställa och lägga sig i andras liv och leverne – främst med kritik mot allt som avviker från den lilla värld de lever och känner sig trygga i. De älskar vidare att underordna sig regler och bestämmelser från ovan och att kräva att andra gör detsamma.

Ett exempel är min systers f.d. granne, en äldre man som verkar leva för att klaga på människor som inte backar in bilarna på parkeringsplatsen (trots att denna udda bestämmelse formellt var borttagen). Den simplistiska människan älskar trygga strukturer som alla måste följa. Den människan är farlig. Det är den människan som utan eftertanke välkomnar det nya övervakningssamhälle som Oscar Swartz med störst pregnans varnar för.