Fattigdomen minskar pga. ekonomisk tillväxt

Professor Xavier Sala-í-Martin från Columbia University (med en av världens roligaste hemsidor) har en suverän artikel i Quarterly Journal of Economics om fattigdomen i världen, ”The World Distribution of Income: Falling Poverty… and Convergence, Period”. Abstract:

We estimate the World Distribution of Income by integrating individual income distributions for 138 countries between 1970 and 2000. Country distributions are constructed by combining national accounts GDP per capita to anchor the mean with survey data to pin down the dispersion. Poverty rates and head counts are reported for four specific poverty lines. Rates in 2000 were between one-third and one-half of what they were in 1970 for all four lines. There were between 250 and 500 million fewer poor in 2000 than in 1970. We estimate eight indexes of income inequality implied by our world distribution of income. All of them show reductions in global inequality during the 1980s and 1990s.”

Här ses ett diagram över andelen fattiga i olika delar av världen:

andel_fattiga1.jpg

Och här ses ett diagram över inkomstojämlikheten i världen:

gini.jpg

Fattigdomen har alltså minskat betydligt sedan 1970, både i termer av den andel som lever under en viss materiell nivå och i termer av det antal som lever under en viss materiell nivå. (Undantaget från den relativt ljusa bilden är tyvärr Afrika.) Dessutom har inkomstojämlikheten mellan länder minskat. Mycket goda nyheter! Om du möter en globaliseringsmotståndare, tipsa henne om ovan nämnda artikel.