Argument för republik

Kungen jultalade nyligen i tv för första gången. Talet var dåligt framfört och mest fyllt av floskler, låt vara främst av godsint karaktär. Talet styrkte mig i min republikanska övertygelse: jag finner det smått pinsamt med en så intetsägande statschef. Nå, bortsett från de rent personliga bristerna hos nuvarande kung finns förstås mer principiella argument mot monarki.

kungen.jpg

Erik Moberg menar dock att argumenten för republik är starkare än argumenten mot monarki, en analys som jag finner innovativ i debatten mellan monarkister och republikaner:

Argumentationen för presidentstyre i Sverige består i allmänhet i argument mot monarkin och är så tillvida negativ. Monarkin och kungahuset kritiseras som kvarlevor från en förgången tid utan existensberättigande i en modem och upplyst demokrati. Monarkin bör därför ersättas av något annat, och detta andra blir republik och presidentstyre. Denna argumentationslinje rymmer naturligtvis ett visst mått av rimlighet, men den missar ändå de mycket betydande argumenten för presidentstyre och republik som också finns. Eftersom kungen i realiteten berövats all makt är ju monarkins nackdelar trots allt lätta att stå ut med. Att vi inte tillgodogör oss republikens fördelar är däremot en allvarlig och konsekvensrik underlåtenhet. Jag skall därför i denna artikel diskutera de argument som positivt och direkt talar för republik och presidentstyre.