Otidsenliga banker

Hur kommer det sig att banktransaktioner inte utförs på helgdagar eller på vissa helgdagsaftnar? Rent tekniskt kan det väl inte vara något problem med att en betalning eller en överföring utförs på en lördag, en söndag eller på nyårsafton? Vad finns det för rationella förklaringar? Det är väl inte så att bankerna styrs av respekt för det tredje budet, 2 Mos. 20:8:

Tänk på att hålla sabbatsdagen helig?