Påven på krigsstigen

Tony Blair har nu anslutit sig till Katolska kyrkan, denna bastion för rättrådighet och godhet. Han och andra katoliker är säkert glada över att påven nu trappar upp den andliga krigföringen mot djävulen. Vatikanens exorcismchef tycks i vilket fall nöjd:

Thanks be to God, we have a Pope who has decided to fight the Devil head-on.

Ja, vad ska man säga? En fantasiprodukts prelater bekämpar alltså en annan fantasiprodukts företrädare. Såväl kristendomen som satanismen bygger på den felaktiga utgångspunkten att det existerar andeväsen. Men det kanske är bra att de ägnar sin tid åt att bekämpa varandra istället för att angripa liberala synsätt i ekonomiska, sociala och etiska frågor.

exorcisten.jpg

(På bilden: Max von Sydow som Father Merrin i filmen Exorcisten.)