Lägg ned de teologiska fakulteterna

Jag förespråkar nedläggning av de teologiska fakulteterna. De tycks innefatta två typer av verksamhet: teologi (studier i religion) och studier av religion. Den förra typen finner jag bisarr och helt opassande i en modern universitetsvärld. Varför ska skattemedel finansiera inomkristna utredningar av för icke-troende helt irrelevanta lärosystem? Det är pinsamt att skattemedel finansierar professorer i ”systematisk teologi” och liknande. Det spelar här ingen roll om sådana professorer är kritiker eller försvarare av klassisk kristendom – uppenbarligen finns båda sorter – utan problemet är att de ägnar sig åt inomreligiös analys och pseudovetenskap.

Den senare typen av verksamhet, dvs. studier av religion, finner jag däremot vetenskaplig till sin karaktär och viktig att forska inom. Men sådan forskning bör inte bedrivas i särskilda teologiska fakulteter utan, vilket redan sker, på annat håll. Sociologer kan studera religiösa organisationers och normers karaktär; nationalekonomer kan studera den religiösa marknadens karaktär och religiösa reglers effekter på mänsklig beteende; psykologer kan studera varför vissa blir religiösa fanatiker; biologer och neurovetare kan undersöka om religiösa behov har utvecklats evolutionärt och om religiösa upplevelser beror på hjärnans sätt att fungera.

Regeringen lade klokt nog ned Arbetslivsinstitutet. Nu är det dags att fortsätta nedläggningsarbetet, för att slippa lägga medel på irrelevant eller i social mening negativ inomreligiös ”forskning” och för att stärka studiet av religion som fenomen inom samhälls- och naturvetenskapliga discipliner.

Uppdatering: Dr Vlachos delar min syn.