Domare i min smak

Nya justitierådet Stefan Lindskog vill modifiera äktenskapsbalken:

Lindskog vill skilja helt på juridiken och det moraliska och tycker att rättsstaten överhuvud taget inte ska lägga sig i vare sig religiösa eller privatmoraliska skäl för varför människor lever tillsammans.

Exakt min syn, influerad som jag är av David Boaz argumentation i ”Privatize Marriage”. Bäst vore att helt avskaffa äktenskapsbalken, men så länge den finns kvar är det för mig självklart att den ska vara könsneutral (apropå en aktuell politisk fråga).