Skjuter du upp saker och ting?

Det finns konstruktiva sätt att se på och förhålla sig till prokrastinering, enligt professorn i filosofi vid Stanford University, John Perry:

All procrastinators put off things they have to do. Structured procrastination is the art of making this bad trait work for you. The key idea is that procrastinating does not mean doing absolutely nothing. Procrastinators seldom do absolutely nothing; they do marginally useful things, like gardening or sharpening pencils or making a diagram of how they will reorganize their files when they get around to it. Why does the procrastinator do these things? Because they are a way of not doing something more important. If all the procrastinator had left to do was to sharpen some pencils, no force on earth could get him do it. However, the procrastinator can be motivated to do difficult, timely and important tasks, as long as these tasks are a way of not doing something more important. Structured procrastination means shaping the structure of the tasks one has to do in a way that exploits this fact.

(Det faktum att du läser denna blogg istället för att göra viktigare ting kanske rentav klargör att du är en prokrastinerare? Se då åtminstone till att bli en strukturerad prokrastinerare.)