Fira festivus istället för jul

Fler borde fira festivus istället för jul. Det är en högtid som Frank Costanza införde för att slippa ifrån julens religiösa och kommersiella aspekter:

Festivus for the rest of us!