Tillåt dopning

Varför inte tillåta dopning? Dopning är ett sätt att förbättra sportprestationer – precis som mycket annat som redan accepteras. Det finns inget ”naturligt”, ”okonstlat”, ”ädelt” sportutövande. Alla sportprestationer är en funktion av försök att förbättra resultat, alltifrån kosthållning och träning på hög höjd till ny utrustning. Om det inte är fel att springa fortare genom att använda löparskor istället för att springa barfota, varför är det fel att springa fortare genom att ta ett preparat som förbättar syreupptagningsförmågan? Särskilt när det i praktiken är så att vissa, men inte alla, vågar ta preparaten redan idag, vilket skapar en orättvisa.

Läs också vad Peter Singer har att säga om saken.