De nya ateisterna

En ny grupp av intellektuella har börjat argumentera offentligt och intensivt för ateism. Mest kända är Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens och Sam Harris.

dawkins.jpg

Det intressanta är att religionen för första gången på länge möter kvalificerat motstånd – och att motståndet sker med självförtroende och attityd. Tvärtemot de flesta svenskar, som trots långtgående sekularisering sällan aktivt tar avstånd från religion, ber dessa ateister inte om ursäkt för sig utan utmanar vidskeplighet och förlegad etik varhelst dessa företeelser dyker upp.

Om du delar ifrågasättandet av existensen av gudar, har jag två rekommendationer:

  1. Gå ur Svenska kyrkan.
  2. Anslut dig gärna till the brights.

Om du ännu inte delar ifrågasättandet av existenser av gudar, har jag (förutom alster av ovan nämnda författare, som detta exempel och detta och detta) tre boktips:

  1. On the Nature and Existence of God
  2. The Miracle of Theism
  3. Atheism: A Philosophical Justification

Kanske lite julklappar till dig själv och andra, detta?