Reinfeldt bör lära av Thatcher

Moderaterna fortsätter att gå ner i opinionsmätningarna. En förklaring tror jag är Fredrik Reinfeldts svaga ledarstil, som gör att regeringen uppfattas som icke statsmannamässig. Han har en del att lära av Margaret Thatcher.

Dels är det viktigt att hålla stora tal med fyndiga, slagkraftiga och tuffa formuleringar:

Dels är det viktigt att ha självförtroende, att tro på det man gör, att tala med passion, att ta kommandot och att inte låta sig hunsas av journalister och andra.

Med denna inspiration i bagaget tror jag att Reinfeldt kan komma igen och bli poppis.