En användbar förkortning

Jag gillar förkortningen NRR, som med fördel kan användas i slutet av mess och mejl. Det är en förkortning av No Reply Required och innebär att man säger till mottagaren att han eller hon inte behöver svara. Användbart när man bara vill informera om något.