Ska man bojkotta barnarbete?

Det har avslöjats att vissa av H&M:s kläder är gjorda av bomull som härrör från barnarbete. Bör man därför i protest sluta att köpa dessa kläder? Och bör H&M sluta använda denna bomull? Nej, det finns begränsat vetenskapligt stöd för att sådana åtgärder gynnar barnen i fattiga länder. Tvärtom kan de missgynnas därav.

bomull.jpg

Nationalekonomen Eric Edmonds konstaterar i en forskningsöversikt om barnarbete att det finns väldigt lite empirisk forskning om vilka effekterna av köpbojkotter är på barnarbetares välfärd. Men han påpekar att det finns klara risker med bojkotter:

The potential for unintended consequence is not limited to consumer boycotts. In general, it is not clear what types of policies these sanctions, threats, or boycotts are trying to affect, and it is hard to distinguish whether they reflect a genuine interest in the wellbeing of children in poor countries or are forms of hidden protectionism with all of these policies. When policies aim to restrict the employment options open to children, they can in turn have a depressive effect on child wages. If bans are not completely successful in eliminating or affecting enforced policies to prevent child labor, they may make child labor worse in two ways. More children may need to work to compensate for lost income, or children may be reallocated to sectors where monitoring is more difficult (see Basu 2005 for a formal discussion). It is not obvious that children are better off working in non-export sectors or underground. Scientific evidence on what happens to children displaced from export sectors is essentially nonexistent even in the most publicized prohibitions on the employment of children owing to the threat of sanctions involving Bangladeshi Garment industry and Pakistani soccer balls (see Elliott and Freeman 2003 for a description of both cases, pp. 112-115). In the case of Bangladesh, some suggest that most displaced child laborers went to work for lower wages in garment factories that did not produce for export while others describe children displaced into prostitution and stone crushing. However, it is unclear on what scale these diversions occur and whether they might be offset by improvements in other children’s lives.

Tills kunskap föreligger om vilka konsekvenserna av köpbojkotter är för barn i fattiga länder, tycker jag att det är försvarbart av H&M att fortsätta sälja, och av konsumenter att fortsätta köpa, produkter med innehåll som härrör från barnarbete. Inte för att barnarbete i sig är bra utan därför att minskad försäljning av barnarbetares produkter riskerar att försämra livet för barnarbetarna.

Jämför med Dr Vlachos analys av rättevisemärkning.

Uppdatering: Läs mer om hemska konsekvenser av välmenande åtgärder i Bangladesh.