Ordval

Valet av ord säger mycket. Tag försäljningen av offentligt ägda företag som exempel. För att beskriva den används ofta ordet utförsäljning, vilket antyder att försäljningen sker till underpris, att tillgångarna slumpas bort. Trots denna negativa värdeladdning används ordet regelmässigt i media. Samtidigt som positiva effekter av denna typ av försäljning nämns mycket sällan. Vänsterjournalister, anyone?