Sänker en stor stat tilliten?

Det finns många teorier om vad som bestämmer tilliten människor emellan i ett samhälle. Detta är intressant eftersom tillit i sin tur är relaterad till en mängd utfall som brukar värderas positivt, såsom ekonomisk tillväxt, god hälsa och lycka. En ny japansk studie med individdata, ”Government Size and Trust”, undersöker vilken effekt den offentliga sektorns storlek på regionnivå har på tilliten:

After splitting the sample into worker and non-worker samples, government size does not influence generalized trust for non-workers whereas it significantly reduces generalized trust for workers. This suggests that workers, through their work experience, might confront the greater bureaucratic red tape coming from “larger government”, leading to negative externality effects on the trustful relationship in the labor market.

Är man sysselsatt är alltså relationen mellan den offentliga sektorns storlek och tillit negativ. En möjlig förklaring är den som anges i studien, att en större stat innebär mer byråkrati och korruption, vilket tenderar att minska tilliten hos dem som i sitt yrkesliv kommer i kontakt därmed. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara den kausalt motsatta: att en lägre grad av tillit hos sysselsatta medför efterfrågan på en större stat, kanske för att staten tros kunna styra upp människors beteende eller för att staten kan erbjuda sysselsättning för personer som inte litar på andra och som därför passar bra i korrumperade byråkratier. Andra förklaringar?

Den trånga födelsestaden

tågWitold Gombrowicz beskriver frihetskänslan i att röra på sig:

Jag vill vara likadan som de ungdomar man kan se på landsortsstädernas järnvägsstationer, där de står med knytet i handen, i begrepp att resa sin väg, och när de ser tåget komma som ska föra dem bort mumlar de: ”Ja, jag måste slita mig loss från min födelsestad, den är alldeles för trång för mig, farväl min stad, kanske kommer jag tillbaka, men inte förrän den stora världen har låtit mig födas en andra gång.”

Jag minns så väl att jag kände så då jag flyttade från den småländska småstaden till Stockholm i augusti 1988; storstadens dynamik är livet för mig sedan dess!

Ur intervjuboken Testamente (s. 40).