Övervakningssamhällets rötter

Det har varit mycket tal om övervakningssamhället under 2008, pga. FRA– och IPRED-lagar. Jag har inte engagerat mig så mycket i den debatten, inte därför att jag inte finner lagarna djupt problematiska utan därför att jag på detta område är defaitistisk. När jag läser Michel Foucaults analys av det straffande samhällets idéhistoria befästs jag i […]

Människan och naturen

Salvador Dalí, Les trois sphinx de Bikini (1947): Jag ogillar normalt sett distinkta tolkningar av konst, men det bör kanske ändå påpekas att Dalí målade denna tavla efter det att USA:s kärnvapensprängningar inleddes på Bikiniatollen. Vi noterar människan, trädet och bombmolnet. Se så lika de är! Min association: människan är en del av naturen, som […]