Beckett om möjligheten till frälsning

Jag skrev för ett tag sedan följande: För egen del är jag starkt påverkad av Schopenhauers förståelse av livets karaktär, men jag har svårt att se det som möjligt att uppnå ”frälsning” i form av viljelöshet. Dvs. livet består av en cykel av lidande och tristess, och det är bara genom att sluta vilja som […]

Schopenhauer avvisar suicid

Schopenhauer är känd för sin pessimistiska syn på livet. Kan inte en sådan syn tas till intäkt för att avsluta sitt liv? Denna fråga analyseras i ”Schopenhauer on Suicide and Negation of the Will” – där den besvaras nekande. I sammanfattning: In PP [Parerga and Paralipomena] II, Schopenhauer summarizes his argument in the following way: […]

Komplicerad kunskap

Jag har tenderat att tänka på förvärvet av kunskap som ”linjärt”: Man tar del av en beskrivning eller förklaring och absorberar den i takt med att man tar del av den. Men tänk om det ibland är mer komplicerat än så! Ta föräldraskap som exempel. Jag lyssnade häromdagen på ett avsnitt av EconTalk, i vilket […]

Både filosofi och konst behövs

Schopenhauer, i Manuscript Remains, vol. 1, s. 13 (från 1810): If Goethe had not been sent into the world simultaneously with Kant in order to counterbalance him, so to speak, in the spirit of the age, the latter would have haunted like a nightmare many an aspiring mind and would have oppressed it under great […]

Plågsamma barnskrik

Något av det jag har svårast för när jag rör mig i det offentliga rummet är barnskrik och barngråt. Jag förundras över hur lugna många föräldrar verkar vara trots detta enerverande oljud, som nästan får mig att bryta ihop. Kan det vara så att de har kommit över Dr. Miles’ Nervine? Jag är i vilket […]

Bör man vara arg?

Det pågår en diskussion om huruvida man bör bli och vara arg under vissa omständigheter. Jag stötte på den via Abe Stones blogginlägg (som jag varmt rekommenderar) i detta ämne; där fann jag även detta Nietzsche-citat: Thus, to speak unconcealedly: it is necessary that we for once become really angry, so that things might become […]

Norma och Pollione

Jag rekommenderade nyligen ett utdrag ur operan I puritani. Här kommer en en lika stark rekommendation: Joan Sutherland som Norma och John Alexander som Pollione i Norma (liksom I puritani skriven av Bellini). Förresten: Schopenhauer gillade också Norma!

Schopenhauer möter Buddha

Fastän jag har en stark dragning till Schopenhauers syn på världen – t.ex. ogillar jag starkt, liksom han gör, oljud – får jag nog medge att jag ser Buddha som ett större föredöme i detta fall (jag blir nästan aldrig arg). Från Existential Comics.  

Einsteins pipa

Albert Einstein om fri vilja: Honestly, I cannot understand what people mean when they talk about the freedom of the human will. I have a feeling, for instance, that I will something or other; but what relation this has with freedom I cannot understand at all. I feel that I will to light my pipe […]

Livets stunder

Arthur Schopenhauer, i Art of Controversy: On the Wisdom of Life: Aphorisms: What makes us almost inevitably ridiculous is our serious way of treating the passing moment, as though it necessarily had all the importance which it seems to have. It is only a few great minds that are above this weakness, and, instead of […]

Den destruktiva sexualdriften

Arthur Schopenhauer skriver om sexualdriften i The World as Will and Idea: The sexual impulse in all its degrees and nuances plays not only on the stage and in novels, but also in the real world, where, next to the love of life, it shows itself the strongest and most powerful of motives, constantly lays […]

Krav för genuinitet

Arthur Schopenhauer: A man can be himself only so long as he is alone. Emellertid kan det, enligt Schopenhauer, vara tråkigt att vara ensam.

Är straff moraliskt motiverade?

Mårten Schultz skriver i DN: Brott bestraffas eftersom det är rättvist. Ett straff är rättvist eftersom den som har begått brottet har ådragit sig en moralisk skuld. Om jag mördar någon förtjänar jag ett straff av moraliska skäl. … I Sverige har vi präglats av andra förklaringar till varför vi har straff. Förklaringar som är […]

Intelligens och lycka

Är smarta människor mer eller mindre lyckliga än andra? Denna fråga tas upp i studien ”Giftedness and Subjective Well-Being: A Study with Adults”, publicerad i Learning and Individual Differences: In a longitudinal project 101 intellectually gifted adults (mean IQ = 136) were compared to 91 adults of average intelligence (mean IQ = 103). Subjective well-being was operationalized by positive […]

Är habegäret en kapitalistisk skapelse?

Jag tittade häromdagen på filosofen G. A. Cohens angrepp på kapitalismen. Det finns mycket att säga om det; låt mig här begränsa mig till att ta upp Cohens påstående att kapitalismen skapar olyckliga människor därför att dess essens handlar om att kapitalister ständigt måste pådyvla människor produkter de inte vill ha för att erhålla det […]

Skepsis mot barn

Vilken filosof gav uttryck för denna syn på barnafödande? Marguerite knows that I do not want children, not at all. I have no desire to bring someone else into a new life of misery. Nej, det var inte Schopenhauer; inte heller Benatar, Fehige eller Shiffrin — utan Wittgenstein! I totally agree, of course.

Ska man argumentera?

På nätet utmanas man ständigt av argumentativa individer. Inte minst om man har en blogg, men även om man deltar i olika diskussionsfora. Jag hade en period mellan 1995 och 2000 ungefär, då jag ägnade enormt mycket tid åt nätdebatter, inte minst på olika BBS:er (som var populära på den tiden). Nuförtiden prioriterar jag annat […]

Fokus på det viktiga

Arthur Schopenhauer i ”Psychological Observations”: We must always try to preserve large views. If we are arrested by details we shall get confused, and see things awry. The success or the failure of the moment, and the impression that they make, should count for nothing. Åh, så lätt det är att fastna i det som […]

Kaffeälskare

Detta kände jag inte till: The Swedes are actually a bit less coffee-mad than the Finns, Norwegians, Danes, or Icelanders but as you can see here all the Nordic peoples drink a ton of coffee, in the Swedish case a bit less than twice as much per capita as Americans do. Jag trodde amerikaner drack nog […]

En man utan preferenser

Edmund White beskriver en man i Chaos (s. 29): Jack had no preference. He liked coffee as much as tea and drank either with milk, or milk and sugar, or neither. He liked the right side of the bed as much as the left, a cool room at night as well as a warm one. […]

Är fester roliga?

Jag går numera ytterst sällan på fester. Schopenhauer förklarar varför: Most of the glories of the world are mere outward show, like the scenes on a stage: there is nothing real about them. … Take another example—a roomful of guests in full dress, being received with great ceremony. You could almost believe that this is a noble […]

Nytt namn på människan

Filosofen Göran Hägglund, i fortsatt polemik mot Jerzy Sarnecki och Björn Fries: Inte tror väl skribenterna att all brottslighet skulle upphöra om enbart socioekonomiska förhållanden förbättrades? Människan skulle i så fall reduceras till en funktion av omständigheter och berövas sin fria vilja, det som gör henne till just människa. Intressant. De av oss som inte tror […]

Ett liv utan känslor

Jag har på senare tid funderat på om lyckomaximering är en eftersträvansvärd princip att följa. Inte därför att det är något fel på lycka — tvärtom ser jag lycka som det enda som är värdefullt i sig självt. Problemet är den schopenhauerska insikten att lyckan är svåruppnådd, eller t.o.m. omöjlig att uppnå, som ett bestående […]

Pengar som går till resor

Blir man lycklig av pengar? Ja, enligt lyckoforskningen, men Arthur Schopenhauer höjer en varningens röst. I ”On the Sufferings of the World” skriver han: The crowd of miserable wretches whose one aim in life is to fill their purses but never to put anything into their heads, offers a singular instance of this torment of […]

Livet som misstag

Arthur Schopenhauer i ”On the Vanity of Existence”: Human life must be some kind of mistake. The truth of this will be sufficiently obvious if we only remember that man is a compound of needs and necessities hard to satisfy; and that even when they are satisfied, all he obtains is a state of painlessness, […]

Den problematiska lyckan

Läkaren Pontus Revinge filosoferar, i Kerstin Ekmans roman Mordets praktik (s. 111): Lycka är ett problematiskt tillstånd. Det kommer inte att vara och det vet man. Men det måste vara, annars kan man inte leva. Det måste vara i evighet som flaskan med opiedroppar. Ingenting annat är möjligt. Ändå förstår man att man snart närmar […]

Isobels liberalism

I en spännande artikel om ett nytt slags liberalism skriver Isobel Hadley-Kamptz: Den innersta kärnan i liberalismen behöver ju inte alls ligga i marknaden. Autonomin är exempelvis ett frihetsbegrepp som är så likt jämlikhet att man knappt ser gränserna däremellan. I anslutning finns en misstro mot auktoriteter, mot dem som använder sin makt obekymrade av […]

En underlägsen skapelseberättelse

Arthur Schopenhauer berör, i ”On the Sufferings of the World”, hur olika religioner och filosofiska tänkare har sett på det faktum att världen rymmer mycket lidande. Han ger inte mycket för den judisk-kristna skapelsemyten: But that a God like Jehovah should have created this world of misery and woe, out of pure caprice, and because […]

Det tragiska livet

Arthur Schopenhauer har påverkat mig med sin analys av tillvaron. I The World as Will and Representation skriver han: That which bestows on everything tragic its peculiar elevating force is the discovery that the world, that life, can never give real satisfaction and hence is not worthy of our affection: this constitutes the tragic spirit – it […]

En mörk tänkare

Giacomo Leopardi var en filosofisk pessimist och såg livet som tomt och meningslöst. Därför ansåg han att det bästa livet var ett kort liv fyllt av handlingar, inte eftertanke, eftersom insikten om livets meningslöshet gjorde det än mer meningslöst. Att vara duperad av illusioner är nyckeln till att undvika överdriven pessimism i det praktiska livet. I […]

Avunden avtar

Arthur Schopenhauer i ”Psychological Observations”: When a man is dead, we envy him no more; and we only half envy him when he is old. Ja, det är ungdomen som är värd att avundas!

När en vän dör

Arthur Schopenhauer i ”Psychological Observations”: The deep grief we feel at the loss of a friend arises from the feeling that in every individual there is something which no words can express, something which is peculiarly his own and therefore irreparable. Omne individuum ineffabile. Jag fasar för den dag då en vän dör.

Mill var nedstämd

Under några år i 20-årsåldern var John Stuart Mill deprimerad, vilket han beskriver i sin Autobiography: From the winter of 1821, when I first read Bentham, and especially from the commencement of the Westminster Review, I had what might truly be called an object in life; to be a reformer of the world. My conception of my […]

Livet som misstag

Arthur Schopenhauer torgför en mörk syn på livet i ”The Vanity of Life”: Human life must be some kind of mistake. The truth of this will be sufficiently obvious if we only remember that man is a compound of needs and necessities hard to satisfy; and that even when they are satisfied, all he obtains […]

Väljer man sin vilja?

Albert Einstein tycks, som jag, inspirerad av Arthur Schopenhauers syn på den fria viljan. Så här skriver Einstein i Ideas and Opinions: I do not at all believe in human freedom in the philosophical sense. Everybody acts not only under external compulsion but also in accordance with inner necessity. Schopenhauer’s saying ”A man can do what […]

Ska jag börja dricka kaffe?

Jag är inte alls förtjust i kaffe. Peter Santesson-Wilson sa dock till mig häromdagen att jag borde börja dricka kaffe och upparbeta en smak för denna dryck, eftersom det ger en skön känsla att varje dag kunna tillfredsställa denna preferens. Jag kom direkt med en invändning, påverkad som jag är av Schopenhauers pessimistiska syn på livet. Han […]

Kom inte för nära

Arthur Schopenhauer går i Parerga und Paralipomena till djurens värld, närmare bestämt till piggsvinen, för att visa på för- och nackdelar med att leva tillsammans med andra: A number of porcupines huddled together for warmth on a cold day in winter; but, as they began to prick one another with their quills, they were obliged to disperse. However the […]

Att komma andra nära

Arthur Schopenhauer beskriver i Parerga und Paralipomena hur vår uppfattning av andra förändras när vi kommer dem nära: Your estimation of a man’s size will be affected by the distance at which you stand from him, but in two entirely different ways according as it is his physical or his mental stature that you are considering. The one […]

Två typer av tänkare

Arthur Schopenhauer beskriver i Parerga und Paralipomena två kineser på resa: Two Chinamen traveling in Europe went to the theatre for the first time. One of them did nothing but study the machinery, and he succeeded in finding out how it was worked. The other tried to get at the meaning of the piece in spite of his […]

Vad är patriotism?

Jag tyckte om detta klargörande av Tim Lee: Loving your country because it embodies specific political ideals isn’t patriotism, it’s called having a political philosophy. Patriotism is loving your country because it’s your country, regardless of what political ideals it may or may not embody. Most people would not switch allegiances if they became convinced that […]

Varför tror vissa på fri vilja?

Många tror att filosofiska uppfattningar har sin grund i rationell analys, men en ny studie i experimentell filosofi antyder att vår personlighetstyp kan förklara vissa inställningar, närmare bestämt i frågan om fri vilja och moraliskt ansvar: Specifically, our results suggest that the personality trait extraversion predicts people’s intuitions about the relationship of determinism to free […]

Vem skrattar ensam?

Arthur Schopenhauer ger svaret på frågan i Studies on Pessimism: I am not surprised that some people are bored when they find themselves alone; for they cannot laugh if they are quite by themselves. The very idea of it seems folly to them. Are we, then, to look upon laughter as merely a signal for […]

Är du en stor eller liten människa?

Arthur Schopenhauer delar in människorna i två kategorier i Studies in Pessimism, beroende på inställningen till livet: According as a man’s mental energy is exerted or relaxed, will life appear to him either so short, and petty, and fleeting, that nothing can possibly happen over which it is worth his while to spend emotion; that […]

Det blir aldrig särskilt bra

Ett centralt avsnitt i Richard Wagners musikdrama Das Rheingold får mig att tänka på Schopenhauers idé om att tillvaron i huvudsak är präglad av lidande. När vi inte har det vi vill är vi otillfredsställda — och när vi får det vi vill blir vi uttråkade och får genast nya, otillfredsställda begär. Livet som ett […]

Att komma till slutet

Arthur Schopenhauer, i Parerga and Paralipomena: In all that we do, we wish, more or less, to come to the end; we are impatient to finish and glad to be done. But the last scene of all, the general end, is something that, as a rule, we wish as far off as may be.

Schopenhauers pessimism

Russell skriver följande om Schopenhauers filosofi i A History of Western Philosophy (s 756): Suffering is essential to all life, and is increased by every increase of knowledge. Will has no fixed end, which if achieved would bring contentment. Although death must conquer in the end, we pursue our futile purpose, ”as we blow out […]

Naiv lycka och entusiasm

Jag älskar ungdom, såväl fysiskt som mentalt. Inte minst tycker jag om entusiasmen, nyfikenheten på livet och känslan av att allt är möjligt. ”Och den ljusnande framtid är vår”, sjunger ju studenterna. Nå, Arthur Schopenhauer fångar, i ”On the Sufferings of the World”, det som tilltalar mig hos de unga: In early youth, as we […]

Min syn på optimister

Arthur Schopenhauer i The World as Will and Idea (s. 420): I cannot here withhold the statement that optimism, where it is not merely the thoughtless talk of those who harbor nothing but words under their shallow foreheads, seems to me to be not merely an absurd, but also a really a wicked way of thinking, a bitter […]

Varför skaffas barn?

Arthur Schopenhauer i Parerga and Paralipomena: If children were brought into the world by an act of pure reason alone, would the human race continue to exist? Would not a man rather have so much sympathy with the coming generation to spare it the burden of existence?

Fri vilja och fusk

En ny studie visar att personer som får höra att vi inte har fri vilja fuskar mer än andra: [P]articipants read excerpts that encouraged a belief in determinism (i.e., behavior as the consequence of environmental and genetic factors) or neutral text. Exposure to the deterministic message increased immoral behavior on a passive cheating task that […]

Varför visa konst?

Ett återkommande inslag på denna blogg är förevisning av konst jag tycker om. Arthur Schopenhauer förklarar varför sådan förevisning är viktig, i Studies on Pessimism: In a field of ripening corn I came to a place which had been trampled down by some ruthless foot; and as I glanced amongst the countless stalks, every one […]

Alla är bra på något

Arthur Schopenhauer berättar denna historia i Studies in Pessimism: A wide-spreading apple-tree stood in full bloom, and behind it a straight fir raised its dark and tapering head. —Look at the thousands of gay blossoms which cover me everywhere, said the apple-tree; what have you to show in comparison? Dark-green needles! —That is true, replied […]

Tännsjö har rätt om dopning

Torbjörn Tännsjö och Claudio Tamburrini skriver i DN idag att dopning bör tillåtas: Men om det inte blir möjligt att fortsätta kriget mot dopningen, hur ska man då göra? Vi har sedan länge anvisat en väg …: gränsvärden för till exempel halten av röda blodkroppar – snarare än bannlysning av vissa sätt att uppnå höga […]

Framtidens barn

Arthur Schopenhauer i Parerga und Paralipomena: ”A mother gave her children Æsop’s fables to read, in the hope of educating and improving their minds; but they very soon brought the book back, and the eldest, wise beyond his years, delivered himself as follows: This is no book for us; it is much too childish and […]

Hjärnforskning och fri vilja

Är inte ett nödvändigt villkor för fri vilja att vi i vår hjärna överväger olika alternativ och medvetet väljer det vi tycker bäst om? I så fall tycks ny hjärnforskning kunna underminera tron på en fri vilja: ”There has been a long controversy as to whether subjectively ‘free’ decisions are determined by brain activity ahead […]

Människan har inget ansvar

En kolumnist i SvD hävdar idag följande: Människan har ett val, även under de svåraste förhållanden, och den som frånkänner människor förmåga till ansvar tar också ifrån dem något av deras mänsklighet. Inte konstigt då att det talas om Anders Eklund och Josef Fritzl som monster. Vi borde hellre betrakta dem som människor, som har […]

Smarta tål inte oljud

Apropå detta med Glassbilen och kyrkklockor skriver Arthur Schopenhauer följande om oljud i Parerga und Paralipomena (1851), vol. 2, kap. 30, § 378: The superabundant display of vitality, which takes the form of knocking, hammering, and tumbling things about, has proved a daily torment to me all my life long. There are people, it is […]

Att känna skuld

I stort finner jag Ann Heberleins tes rätt och riktig: Att känna skuld bevisar att man har en moralisk identitet, att man vet vad som är fel och rätt. Klander – liksom beröm – är avgörande i utvecklingen till en ansvarstagande människa.” Detta knyter an till den syn Steven Shavell, professor i rättsekonomi vid Harvard […]

Katolska kyrkans rädsla

En av Bertrand Russells teser är att religion har sin primära grogrund i rädsla: Undoubtedly the most important source of religion is fear; this can be seen in the present day, since anything that causes alarm is apt to turn people’s thoughts to God. Det tror jag är korrekt. Men det är inte bara de […]

Schopenhauer om fri vilja

Arthur Schopenhauer deltog 1839 i en uppsatstävling om den fria viljan anordnad av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. I sitt bidrag ”On the Freedom of the Will” förnekar Schopenhauer existensen av fri vilja: I can do what I will: I can, if I will, give everything I have to the poor and thus become poor […]

Mot nationalism

Min nye vän, filosofen Ralf, är inte bara nykterist på kantiansk grund utan också anti-nationalist. När jag frågade om han huvudsakligen såg sig som tysk (han är född i Tyskland) eller engelsk (han är uppvuxen och har gått i skola i England) blev han förnärmad, eftersom han såg det som irrationellt att identifiera sig med […]