Att sluta jämföra sig med andra

En ofta framförd tes är att människors liv blir sämre av ojämlikhet därför att människan jämför sig med andra och mår sämre om andra ser ut att ha det bättre. En möjlig väg för att minska denna olycka är att minska ojämlikheten, en åtgärd som inte minst människor på politikens vänsterkant har en fäbless för. […]

Russell om Hobbes

Bertrand Russell i A History of Western Philosophy: The reason that Hobbes gives for supporting the State, namely that it is the only alternative to anarchy, is in the main a valid one. A State may, however, be so bad that temporary anarchy seems preferable to its continuance, as in France in 1789 and in […]

Värderingar kontra vetenskap

När jag läste Vilfredo Paretos Metaphysical-Ethical Systems stötte jag på följande: Andlers syn, såsom den här kommer till uttryck, stämmer väl överens med min egen (och, som jag tolkar det, med Bertrand Russells och med A. J. Ayers). Dvs. man kan och bör skilja på värderingar och fakta – de förra är subjektiva, de senare objektiva […]

Vad hade Columbo och Aquino gemensamt?

Slavoj Žižek skriver, i The Plague of Fantasies: In the television show Columbo, the crime, the act of murder is shown in advance so that the riddle to solve is not a whodunnit but how the detective will establish the link between the deceitful surface and the truth about its crime. The success of Columbo […]

Nytt favoritord

Efter att ha sett den utmärkta Netflix-serien Shtisel, om en ortodox judisk familj i Jerusalem, har jag ett nytt favoritord: יופי, vilket utläses ”yoffi”. Det betyder bokstavligen ”vacker” men används som allmänt uttryck av entusiasm – min översättning till svenska skulle bli ”toppen”. Se en lista på Bertrand Russells favoritord. Yoffi!

Han tände eld på sig själv

Den 16 januari 1969 – alltså 50 år sedan i dag – tände en 20-årig student eld på sig själv i Prag. Hans namn var Jan Palach. Han dog av sina brännskador några dagar senare. Han gjorde det i protest mot den av Sovjetunionen ledda invasionen av Tjeckoslovakien och det förtryck och den demoralisering den […]

Hur kan liberaler se så olika på regeringsfrågan?

Att personer med olika ideologiska övertygelser hamnar i olika uppfattningar om den nya regering Sverige lär få är knappast förvånande. Men hur kan det förklaras att personer som delar en liberal övertygelse hamnar i olika uppfattningar om densamma? I princip kan det bero på olika bedömningar av verkligheten eller olika normativa tyngdpunkter. Jag tror att […]

Systemtänkande

Många människor strävar efter ett sammanhållet synsätt på tillvaron – en enad, klar, begriplig och vägledande förståelse, såväl av hur världen ser ut och fungerar som vad moralen påbjuder. Man vill se tillvaron – och tänkandet kring hur den är och hur den kan och bör vara – som ett greppbart system. (E. O. Wilsons […]

Tron på spöken räddar liv

Som läsare av denna blogg nog känner till är jag allmänt kritisk till vidskeplighet. Icke desto mindre finns det många som är vidskepliga – t.ex. de taiwaneser som tror på existensen av en ”spökmånad”. Under denna sjunde månad i månkalendern tros spöken hemsöka Taiwan, och människor är extra försiktiga. Nu visar en ny studie, ”The […]

Osäkra experter

En vanlig skillnad mellan politiker och forskare är att de förra tenderar att uttrycka sig tvärsäkert medan de senare ofta uttrycker sig försiktigt och villkorat. (Bertrand Russell påpekade att detta kan vara ett problem.) Nå, studien ”Believe Me, I Have No Idea What I’m Talking About: The Effects of Source Certainty on Consumer Involvement and […]

Moral som känslor

Charles Leslie Stevenson var en av 1900-talets stora moralfilosofer: en av emotivismens företrädare och en föregångare till dess moderna variant, expressivismen. Nå, här vill jag lyfta fram Stevensons syn på vetenskap och moral. Sam Harris hävdar i The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values att man med vetenskap kan fastslå vilken den korrekta moralen är. […]

Sann och falsk tro

Bertrand Russell om möjligheten att tro på något enbart av praktiska skäl, för att detta något är nyttigt: Jag håller med Russell: det är svårt att tänka sig att någon genuint kan tro på x enbart därför att x anses medföra goda konsekvenser. Vi tror istället på det vi bedömer som sant — vilket vi […]

Är straff moraliskt motiverade?

Mårten Schultz skriver i DN: Brott bestraffas eftersom det är rättvist. Ett straff är rättvist eftersom den som har begått brottet har ådragit sig en moralisk skuld. Om jag mördar någon förtjänar jag ett straff av moraliska skäl. … I Sverige har vi präglats av andra förklaringar till varför vi har straff. Förklaringar som är […]

Vad händer vid arv?

Det finns tecken på att arvens omfattning har ökat i väst de senaste decennierna. I den nya studien ”Carnegie Visits Nobel: Do Inheritances Affect Labor and Capital Income?” undersöker Mikael Elinder, Oscar Erixson och Henry Ohlsson hur människors ekonomi påverkas av att få ett arv. De börjar med att relatera till de förmögna herrarna Alfred […]

Dunning-Kruger-effekten

Så här beskrivs den: The Dunning–Kruger effect is a cognitive bias in which unskilled people make poor decisions and reach erroneous conclusions, but their incompetence denies them the metacognitive ability to appreciate their mistakes. The unskilled therefore suffer from illusory superiority, rating their ability as above average, much higher than it actually is, while the highly skilled underrate their own […]

Lenins moralsyn

Lenin om sin metaetik (1920): In what sense do we reject ethics, reject morality? We reject any morality based on extra-human or extra-class concepts. We say that this is deception, dupery, stultification … there is no such thing as a morality that stands outside human society; that is a fraud. Med undantag för detta med […]

Skillnaden mellan en snobb och en excentriker

Mark Oppenheimer har skrivit en fascinerande essä om snobbism: vad den är och vilka dess för- och nackdelar är. Bl.a. gör han följande intressanta distinktion: Snobbery is the most self-aggrandizing of dispositions, but it is not self-centered. Somebody who truly does not care what other people think—we might call her an eccentric—is not a snob, […]

Svensk-fransk arbetsnarkoman

Lars Olofsson är vd för den franska butikskedjan Carrefour. Hans inställning till arbete ter sig inte särskilt svensk, enligt intervju i DI Weekend (19/11, s. 42): Att kalla Lars Olofsson för arbetsnarkoman är knappast att överdriva. Varje vardagmorgon stiger han upp klockan sex innan hans privatchaufför hämtar honom klockan sju. Först elva på kvällen sätter […]

Teologens mardröm

En av utgångspunkterna i religiöst tänkande är att jorden och människorna härpå är viktiga och föremål för någon guds uppmärksamhet. Bertrand Russell driver med denna typen av utgångspunkt i den härliga, korta texten ”The Theologian’s Nightmare”, som härmed återges som underhållande söndagsläsning: The eminent theologian Dr. Thaddeus dreamt that he died and pursued his course […]

Frågor till Proust

I Hitch 22 (s. 333 ff.) presenterar Christopher Hitchens ett antal frågor som Marcel Proust en gång besvarade — och han besvarar dem själv. Jag tänkte nu göra detsamma. Vad ser du som den största olyckan? När personer jag tycker mycket om lider och när personer jag tycker om dör. Var skulle du vilja bo? Stockholm. […]

Vilket liv ger lycka?

Bertrand Russell: I’ve made an odd discovery. Every time I talk to a savant I feel quite sure that happiness is no longer a possibility. Yet when I talk with my gardener, I’m convinced of the opposite. Ja, enkla människor kan vara mycket tilltalande. Tips: Thomas Eklund.

Riktig och oriktig islam

Jag är kritisk till islam av de två skäl Bertrand Russell specificerar: The objections to religion are of two sorts – intellectual and moral. The intellectual objection is that there is no reason to suppose any religion true; the moral objection is that religious precepts date from a time when men were more cruel than […]

En första orsak?

John Stuart Mill skrev i sin självbiografi (enligt Bertrand Russell i ”Why I Am Not a Christian”): My father taught me that the question ”Who made me?” cannot be answered, since it immediately suggests the further question ”Who made god?” Chaospet uttrycker det så här: Se även inläggen ”Bevisar Big Bang att Gud finns?” och ”Universums […]

Livet efter döden enligt buddhismen

Jag kände inte till att buddhismen lär att det finns en rad olika platser där livet fortsätter efter döden: A consideration that has motivated many Buddhists to vow to follow rules of moral discipline is a wish to avoid the karmic consequences of actions that harm others. These consequences have traditionally been understood largely in […]

Religion eller stat?

Om man ogillar en stor stat, bör man då gilla religion, oavsett om man själv tror eller ej? Det anser professor Walter Block: I reject religion, all religion, since, as an atheist, I am unconvinced of the existence of God. Indeed, I go further. I am no agnostic: I am convinced of His non-existence. However, […]

Vetenskaplig moral?

Sam Harris har rönt uppmärksamhet genom att hävda att vetenskapen kan fastslå vilka värderingar som är ”de rätta”: Han har en ny bok på gång, The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values, i vilken detta argument framförs. Jag avvisar denna syn, likt Isaiah Berlin: But to be a human being is to have certain […]

Nytt namn på människan

Filosofen Göran Hägglund, i fortsatt polemik mot Jerzy Sarnecki och Björn Fries: Inte tror väl skribenterna att all brottslighet skulle upphöra om enbart socioekonomiska förhållanden förbättrades? Människan skulle i så fall reduceras till en funktion av omständigheter och berövas sin fria vilja, det som gör henne till just människa. Intressant. De av oss som inte tror […]

Fyra timmars arbetsdag

Bertrand Russell föreslår i ”In Praise of Idleness” fyra timmars arbetsdag. Men skulle den moderna människan klara av så mycket fritid utan att bli uttråkad? Russell är inte helt säker på det: The modern man thinks that everything ought to be done for the sake of something else, and never for its own sake. … […]

Den största synden

Den nyvalde imamen i Nyköping, Ali Mustafa, anger vilken den största synden är: – Att vara ateist och inte tro på Gud och att han skapat allt. Och därefter? – Att döda en annan människa. Intressant rangordning – och intressant att anse att man kan klandras för frånvaro av en trosuppfattning, som om man väljer vad […]

Klarsyn om döden

Bertrand Russell i What I Believe (s. 7): I believe that when I die I shall rot, and nothing of my ego will survive.

Meningslösa straff

Professor Hans Kelsen påpekar i ”Foundations of Democracy”, publicerad i Ethics, en logisk spänning hos många som utgår från att människor har en fri vilja: To attach punishment or reward to human behavior does not only not exclude the causal determination of this behavior but necessarily presupposes the possibility of such determination. For punishment is attached to certain behavior because it […]

Lönlösa ”bevis”

Bertrand Russell svarar en brevskrivare (en präst vid namn Holdsworth) den 3 januari 1953: Senare delen av ert brev tar upp de intellektuella argumenten. För min del kan jag inte betrakta någon av de moderna omformuleringarna av de gamla gudsbevisen som någon som helst förbättring. Jag tror inte att ens ett enda av dem kan […]

En straffande gud

Bertrand Russell ombads i ett brev att berätta om sin debatt med biskop Gore 1929 på temat ”Är kristendomens anspråk giltiga?”. Hans svar: 13 november 1958 Bäste mr Carpenter Tyvärr minns jag inte alls vad jag fick för intryck av biskop Gore vid det tillfälle ni talar om. Det enda jag minns från den gången […]

Man måste prioritera

Bertrand Russell svarar en brevskrivare som vädjade om hans stöd för en kampanj mot jaktsport: 26 november 1960 Bäste mr … Jag är helt överens med er i fråga om rävjakten, en ”sport” som jag finner helt vämjelig. Jag tycker synnerligen illa om all grymhet mot djur, men är för närvarande så uppslukad av kampen […]

Vet vi hur morgondagen blir?

Bertrand Russell påpekade, genom ett exempel med kalkoner, att induktion har sina brister som metod för att förutsäga framtiden. Chaospet illustrerar resonemanget: Vad implicerar detta för vår förmåga att bedriva meningsfull empirisk forskning? Om x ledde till y igår, hur vet vi att så är fallet imorgon?

Russell på teckning

Bertrand Russell fick detta brev: Tillåt mig framföra min högaktning för er modiga kamp mot atombomben… Jag är pensionär och tecknar litet, som en ren hobby, och jag skulle betrakta det som en stor ära om ni ville skriva er namnteckning på bifogade porträtt. Svaret löd: 2 oktober 1961 Bäste mr Spence Jag har signerat […]

En helt vanlig dag

Bertrand Russell fick en fråga i ett brev: Jag är lärare i engelska vid filosofiska fakulteten vid Budapest-universitetet. … tar jag mig friheten att fråga ers nåd hur ni tillbringar er tid från det ni går upp på morgonen och tills ni lägger er på kvällen. Svaret löd: 26 mars 1963 Bästa dr Laczer Mellan […]

Favoritord

Bertrand Russell erhöll ett brev som bl.a. innehöll följande förfrågan: Jag håller på med en ordundersökning… tacksam om ni ville tala om för mig vilka tjugo ord ni tycker bäst om… Hans svar: 7 april 1958 Bäste mr Davis Ni ber mig ange mina tjugo favoritord. Jag har aldrig funderat på den saken tidigare, men […]

Har du orubbliga åsikter?

I Ferdydurke av Witold Gombrowicz (s. 81-82) får du i så fall lite råd: Ty — men jag vet uppriktigt sagt inte om tiden är mogen för att berätta detta — det är ett felaktigt antagande att människan bör vara absolut, det vill säga orubblig i sina åsikter, kategorisk i sina uttalanden, klar i sina […]

Ska man bry sig om experter?

Ja, det anser jag och det anser Bertrand Russell. I ”On the Value of Scepticism” förklarar han sin syn: (1) that when the experts are agreed, the opposite opinion cannot be held to be certain; (2) that when they are not agreed, no opinion can be regarded as certain by a non-expert; and (3) that when they […]

Rakar frisören sig själv?

Bertrand Russell är en smartis. Därför lyckades han identifiera Russellparadoxen. Den är abstrakt men kan illustreras med hjälp av den mer konkreta frisörparadoxen: Suppose there is a town with just one male barber; and that every man in the town keeps himself clean-shaven: some by shaving themselves, some by attending the barber. It seems reasonable to […]

Gud och bakterier

Det är en vådlig strategi för teister att påstå att en gud måste finnas eftersom det finns komplexa fenomen som vetenskapen inte kan förklara. Hittar man en klocka på stranden, påstod William Paley för drygt 200 år sedan, måste det finnas en klocktillverkare. Samma sak med naturen, menade han. Men därefter kom Darwin: The old […]

Vad är förnuft?

Bertrand Russell i Human Society in Ethics and Politics (London: Allen & Unwin, 1954: 8): ”Reason” has a perfectly clear and precise meaning. It signifies the choice of the right means to an end that you wish to achieve.

Varför tror vissa på fri vilja?

Många tror att filosofiska uppfattningar har sin grund i rationell analys, men en ny studie i experimentell filosofi antyder att vår personlighetstyp kan förklara vissa inställningar, närmare bestämt i frågan om fri vilja och moraliskt ansvar: Specifically, our results suggest that the personality trait extraversion predicts people’s intuitions about the relationship of determinism to free […]

Det obehagliga begreppet synd

Lord Russell, i Unpopular Essays, om en etik som inte utgår från människors välmående utan från dogmatiska regler: The whole conception of ‘sin’ is one I find very puzzling, doubtless owing to my sinful nature. If ‘sin’ consisted in causing needless suffering, I could understand, but on the contrary, sin often consists in avoiding needless […]

Påvens frånstötande moral

Påven visar ännu en gång vad det är för moral han företräder: Any logic of buying and selling of organs … is morally unacceptable. Medan religionen blockerar förslag som kan lindra lidande, kommer national- ekonomer som Gary Becker och Julio Jorge Elías (preliminär gratisversion här) med konkreta lösningar. Vilken tur att inte alla i denna […]

Schopenhauers pessimism

Russell skriver följande om Schopenhauers filosofi i A History of Western Philosophy (s 756): Suffering is essential to all life, and is increased by every increase of knowledge. Will has no fixed end, which if achieved would bring contentment. Although death must conquer in the end, we pursue our futile purpose, ”as we blow out […]

Hayek om Keynes

Ekonomipristagaren F. A. Hayek om John Maynard Keynes: He was one of the cleverest men I knew, but he was not really a very competent economist at all. He had strong intuitions, which sometimes were right, and the strong conviction that he could put over any theory that he invented to justify his particular recommendations. […]

Konflikten mellan individualism och sammanhållning

Lyssna till Lord Russell tala på temat ”Social Cohesion and Human Nature”. Detta är en radioföreläsning från 1948 i en BBC-serie lanserad ”as a stimulus to thought and a contribution to knowledge”. (Tala om public service!) Nå, som läsare av denna blogg vet är jag en stark förespråkare av individualism, och jag är tveksam till […]

Fördelen med en klassisk utbildning

I gymnasiet stötte jag på följande citat av Russell Green: The advantage of a classical education is that it enables you to despise the wealth which it prevents you from achieving. Trots denna fördel valde jag att bli ekonom.

Chockerande rationalism

Betrand Russell formulerar ett rationalistiskt förhållningssätt till världen: I wish to propose a doctrine which may, I fear, appear wildly paradoxical and subversive. The doctrine in question is this: that it is undesirable to believe a proposition when there is no ground whatever for supposing it true. I must, of course, admit that if such […]

Icke-troende kristna

Bertrand Russell rapporterar: There are some hopeful features about America. I was recently on a boat going to America, and a minister of religion on the boat invited me to speak to his congregation about my views on religion. I said: ”Yours must be a very broad-minded congregation”; and this minister of religion, somewhat to […]

Att veta när man inte vet

Sokrates exemplifierar vad vishet kan bestå i (Apology, 21d): And so, as I was going away, I was thinking to myself that I was wiser than this man, for starters. It’s likely that neither of us knows anything worthwhile, but whereas he thinks he knows something when he doesn’t know it, I, when I don’t know something, don’t […]

Vetenskap, värderingar, vetande

Lord Russell klargör följande: I conclude that, while it is true that science cannot decide questions of value, that is because they cannot be intellectually decided at all, and lie outside the realm of truth and falsehood. Whatever knowledge is attainable, must be attained by scientific methods; and what science cannot discover, mankind cannot know.* […]

Den fräna klimatdebatten

En debatt har blossat upp i klimatfrågan mellan, av alla människor, meteorologen Pär Holmgren och reportern Elisabeth Höglund. Jag tillbringade själv lördagsnatten (fram till 02.30) i en frän diskussion i just denna fråga. Den väcker känslor. Men låt oss påminna oss Bertrand Russells kloka ord från ”On the Value of Scepticism”: When there are rational […]

Fri vilja och fusk

En ny studie visar att personer som får höra att vi inte har fri vilja fuskar mer än andra: [P]articipants read excerpts that encouraged a belief in determinism (i.e., behavior as the consequence of environmental and genetic factors) or neutral text. Exposure to the deterministic message increased immoral behavior on a passive cheating task that […]

Olika sätt att se på döden

I essän ”Stoicism and Mental Health” (1929) beskriver Bertrand Russell tre sätt att se på döden: Att försöka ignorera den, att aldrig nämna den och att försöka tänka på annat så fort den dyker upp i tankarna. Att ständigt tänka på den och meditera över livets korthet. (”There was a Fellow of a Cambridge College […]

Värdet av värdelös kunskap

Häromdagen såg jag en ung man i tv som kunde alla olympiska vinnare i alla grenar sedan 1896. Jag var inte imponerad — är inte detta värdelös kunskap, tänkte jag. (Varför är det förresten alltid manliga personer som lär sig rabbla resultattabeller?) Nå, kanske var jag lite för snabb med att avvisa den unge mannen. […]

Ett liv i enkelhet och stramhet

Bertrand Russell berättar om sin barndom i Portraits from Memory: When I was a child the atmosphere in the house was one of puritan piety and austerity. There were family prayers at eight o’clock every morning. Although there were eight servants, food was always of Spartan simplicity, and even what there was, if it was […]

Kvävande nationalism

Idag är det USA:s nationaldag. Men jag har svårt för sådana dagar av två skäl: Jag är vad man skulle kunna kalla en autonomist eller psykologisk atomist och ogillar allmänomfattande manifestationer av enighet och samsyn. Jag bedömer att nationalism i huvudsak har negativa sociala konsekvenser. Vad skulle hända om någon protesterade mot flaggdyrkan på en […]

Hjärnforskning och fri vilja

Är inte ett nödvändigt villkor för fri vilja att vi i vår hjärna överväger olika alternativ och medvetet väljer det vi tycker bäst om? I så fall tycks ny hjärnforskning kunna underminera tron på en fri vilja: ”There has been a long controversy as to whether subjectively ‘free’ decisions are determined by brain activity ahead […]

Objektiv moral är överskattad

Bryan Caplan menar att han inte har någon större nytta av principer i sitt liv: 1. If you’re dealing with reasonable people, Principle rarely comes up because reasonable people can amicably reach good outcomes on a case-by-case basis. 2. If you’re dealing with unreasonable people, Principle is of little help, because unreasonable people … usually […]

Etisk kunskap finns inte

Eftersom en objektiv moral inte existerar går det förstås heller inte att införskaffa kunskap om vad som ytterst är rätt och fel att göra. Men som Bertrand Russell utvecklar behöver vi ändå inhämta kunskap för att klargöra hur givna mål (enligt vår egen uppfattning) bäst uppnås: When I speak of knowledge as an ingredient of […]

Människan har inget ansvar

En kolumnist i SvD hävdar idag följande: Människan har ett val, även under de svåraste förhållanden, och den som frånkänner människor förmåga till ansvar tar också ifrån dem något av deras mänsklighet. Inte konstigt då att det talas om Anders Eklund och Josef Fritzl som monster. Vi borde hellre betrakta dem som människor, som har […]

Tro på myter

Bertrand Russell, i Human Society in Ethics and Politics: There is something feeble and a little contemptible about a man who cannot face the perils of life without the help of comfortable myths. Almost inevitably some part of him is aware that they are myths and that he believes them only because they are comforting. […]

Varning för vidskeplig moral

Ska man respektera religiösa företrädare som moraliska vägledare? Nej, tvärtom är de särskilt olämpade för detta, och Bertrand Russell förklarar varför. Han menar att en handlings moraliska karaktär avgörs av vilka konsekvenser den ger upphov till, inte av om den tillhör en grupp av handlingar som etiketteras ”syndiga” eller ”dygdiga” utan hänsyn till konsekvenser. Om […]

Livsglädje i simhallen

Ikväll studerade jag två simpojkar i simhallen. De gick självsäkert, medvetna om sin skönhet, skrattandes. De utstrålade en sådan naturlig, okonstlad livsglädje, att jag fann mig helt fascinerad. Som Bertrand Russell framhåller i The Conquest of Happiness är zest — att vara nyfiken på det mesta, att känna genuin fascination över tillvaron, att ha förmåga […]

Religion pga. rädsla

Bertrand Russell påpekar att rädsla är den primära grunden för religion. Han får nu stöd av Dagens chefredaktör: En viktig drivkraft för att återvända till tron är rädslan för framtiden. I Sverige och över hela Europa försvinner tryggheten när välfärdssystemen krackelerer. Människor vill ha något att hålla fast vid. Detta resonemang är intressant då det […]

Moral som känsla

Det finns många högtravande teorier om moral. Men i själva verket är moral, dvs. uppfattningar om rätt och fel, bara uttryck för känslor. Jag betecknar x som omoraliskt därför att jag känner ett slags emotionell olust inför x eller inför konsekvenserna av x. Bertrand Russell skriver om detta i ”Science and Ethics”* (s. 229): But […]

Att känna skuld

I stort finner jag Ann Heberleins tes rätt och riktig: Att känna skuld bevisar att man har en moralisk identitet, att man vet vad som är fel och rätt. Klander – liksom beröm – är avgörande i utvecklingen till en ansvarstagande människa.” Detta knyter an till den syn Steven Shavell, professor i rättsekonomi vid Harvard […]

Stalin som ung

Jag bedriver, tillsammans med Henrik Jordahl och Panu Poutvaara, forskning om skönhetens betydelse för framgång i politiska val. Det har jag rapporterat om tidigare. Häromdagen såg jag en bok som fick mig att tappa hakan. Därpå fanns ett foto av Josef Stalin som ung. Oh mama! Kanske bidrar skönhet till politisk framgång även i diktaturer? […]

Katolska kyrkans rädsla

En av Bertrand Russells teser är att religion har sin primära grogrund i rädsla: Undoubtedly the most important source of religion is fear; this can be seen in the present day, since anything that causes alarm is apt to turn people’s thoughts to God. Det tror jag är korrekt. Men det är inte bara de […]

Tre sorters ateister

Man kan skilja på tre sorters ateister: Pro-teistiska ateister: de som är i avsaknad av gudstro men som betraktar gudstro som något positivt. Indifferenta ateister: de som är i avsaknad av gudstro men som varken ser gudstro som något positivt eller något negativt. Anti-teistiska ateister: de som är i avsaknad av gudstro och som betraktar […]

Schopenhauer om fri vilja

Arthur Schopenhauer deltog 1839 i en uppsatstävling om den fria viljan anordnad av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. I sitt bidrag ”On the Freedom of the Will” förnekar Schopenhauer existensen av fri vilja: I can do what I will: I can, if I will, give everything I have to the poor and thus become poor […]

Att veta utan att veta

Jag förundras över en tendens hos många människor att postulera säker kunskap när ingen kunskap finns. Ett exempel ges av frågan om ”liv efter döden”, där vissa har fått för sig att mycket specifika teorier måste vara sanna utan att någon av dem kan visas vara sann. En besvärande omständighet, förutom frånvaron av bevis, är […]

Att synas eller inte

Det slog mig när jag tittade på Melodifestivalen igår att det inte alltid är bra att medverka, synas, noteras. Att medverka, synas, noteras kan gynna en själv och det man företräder om det man framför är bra, men endast då. Tag som exempel Eskobar, som kom sist i tävlingen efter ett dåligt framträdande med falsksång. […]

Intimiderande intelligens

Jag finner det aningen påfrestande att umgås med mycket intelligenta personer. Känslan fångas i följande citat av Bertrand Russell, som ansåg John Maynard Keynes vara den mest intelligenta person han hade träffat på: Every time I argued with Keynes, I felt that I took my life in my hands, and I seldom emerged without feeling […]

Russell om fri vilja

Tror du, till skillnad från mig och Lars Bergström, på existensen av fri vilja? Anser du den nödvändig för moral? I så fall kanske du stäms till eftertanke av denna analys av en av mina intellektuella idoler, Lord Russell, formulerad i Religion and Science (Oxford University Press, 1961), s 164: Believers in free will always, […]

Grunden för religion

Lord Russell i ”Why I Am Not a Christian”: Religion is based, I think, primarily and mainly upon fear. It is partly the terror of the unknown and partly, as I have said, the wish to feel that you have a kind of elder brother who will stand by you in all your troubles and […]

Logiklektion i Underlandet

Det finns en del att lära om vikten av klarhet i tanken i Alice’s Adventures in Wonderland: ”Then you should say what you mean,” the March Hare went on. ”I do,” Alice hastily replied; ”at least at least I mean what I say that’s the same thing, you know.” ”Not the same thing a bit!” […]

Religionens återkomst?

Tidskriften Axess har religionens återkomst som tema i sitt nya nummer. För en ateist låter detta onekligen obehagligt, men låt mig citera Pippa Norris och Ronald Inglehart i Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (Cambridge University Press, 2004, s 216–217): Societies where people’s daily lives are shaped by the threat of poverty, disease and premature death, remain […]

Religion och civilisation

Bertrand Russell är i sedvanligt god form när han i ”Has Religion Made Useful Contributions to Civilization?” inleder: My own view on religion is that of Lucretius. I regard it as a disease born of fear and as a source of untold misery to the human race. I cannot, however, deny that it has made […]

Intelligens och osäkerhet

Den vanligaste meningen i svenska språket är visst ”jag vet inte”. Apropå detta kom jag att tänka på följande uttalande av Bertrand Russell (från ”Christian Ethics” i Marriage and Morals): The fundamental cause of trouble in the world today is that the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.

Extrem skepticism

Bertrand Russell slår ett slag för skepticism (som allmän filosofisk hållning) men varnar för den extrema variant som den antika skepticismens grundare stod för: A story is told of Pyrrho, the founder of Pyrrhonism (which was the old name for scepticism). He maintained that we never know enough to be sure that one course of […]

Grundproblemet med kristen etik

Bertrand Russell skriver följande i ”Education and the Modern World”: The fundamental defect of Christian ethics consists in the fact that it labels certain classes of acts ’sins’ and others ‘virtue’ on grounds that have nothing to do with their social consequences. Denna defekt illustreras på ett utmärkt sätt av Jehovas vittnens syn på blod […]

Ett vanligt tankefel

När jag hävdade att man inte bör indoktrinera barn i religiösa frågor möttes jag av ett motargument: Premiss 1: Föräldrar och andra vuxna påverkar barn på olika områden. Premiss 2: Om man finner det acceptabelt med sådan påverkan på ett område måste man, för att vara konsekvent, acceptera sådan påverkan på alla områden. Premiss 3: […]

Tio liberala budord

En av mina idoler, Bertrand Russell, har utarbetat tio liberala budord som jag personligen finner betydligt mer inspirerande än den bibliska dekalogen. Låt vara att jag inte håller med om alla punkter till fullo, men en sådan skepticism är i själva verket i enlighet med andan i de liberala buden: 1. Do not feel absolutely […]

Russell om här och nu

Bertrand Russell säger följande i Portraits from Memory and Other Essays: I think the essence of wisdom is emancipation, as far as possible, from the tyranny of the here and the now. Människor som sitter fast i sitt ”här och nu” är i regel outhärdligt trista och ostimulerande. Att kunna röra sig utanför sitt vardagsliv, […]

Överklassengelska

Vill du höra hur Lord Russell lät? Det finns ett kort ljudklipp från hans Nobelföreläsning, där han analyserar under vilka betingelser moralregler är effektiva. Inte när de stipuleras utan när de förstås och accepteras som gynnsamma för uppnåendet av mål som individen anser eftersträvansvärda. Vilken härlig överklassengelska! Vilken insiktsfull klokhet!

Russell om Bentham

Bertrand Russells sätt att skriva är fantastiskt. Eller vad sägs om följande, ur den underbart ironiska essän ”The Harm that Good Men Do”: A hundred years ago there lived a philosopher named Jeremy Bentham, who was universally recognised to be a very wicked man. I remember to this day the first time that I came […]

Mer om mig

Jag är medlem av ett web community där det finns klubbar att gå med i, beroende på intressen. Det slog mig att det säger rätt mycket om mig att jag är medlem i dessa klubbar: Bertrand Russell, Handelshögskolan, Moderater, Peter Singer, Rothko, Waltraud Meier, Edita Gruberova, Kapitalist, Alan Hollinghurst, Alanis Morissette, Allians för Sverige, Antikommunism, […]

Russell

Jag tycker att Bertrand Russell är en av de största tänkarna någonsin. Tag t.ex. detta citat från ”On the Value of Scepticism”: When there are rational grounds for an opinion, people are content to set them forth and wait for them to operate. In such cases, people do not hold their opinions with passion; they […]