Kungen som folkpsykolog

Henrik von Sydow är bra på många sätt, men jag kan inte dölja min besvikelse över denna skrivning i Expressen: För egen del är jag, numera, anhängare av vår monarki. Kungens agerande vid tsunamikatastrofen vintern 2005 bevisade att det traditionella och konstitutionella argumentet för monarki var giltigt och relevant också i Sverige på 2000-talet. Vi behöver, uppenbart […]

Skyttes konservatism

Göran Skytte förklarar i SvD i vilket avseende han är konservativ: Skynda, men inte för fort. Det är de många som ska styra, inte extrema marginalgrupper. Allt ska inte bli som vanligt, men förändras långsamt och efter övervägda beslut. Här nuddar Skytte vid en spänning i konservatismen, eller kanske rättare sagt mellan olika konservativa synsätt. […]

Balans i statsskicket

Monarkin ska diskuteras i Almedalen. Kristdemokraten Lennart Sacrédeus uttalar sig: ”Jag tycker det är synd att vi i Sverige ska tjafsa om detta. Det skadar mer än det är till nytta. Det är synd att den svenska vänstern inte sluter upp om monarkin som den norska och danska vänstern gör. … Nu har vi en […]

Bred konstitutionell förnyelse

Jag blev positivt överraskad av beskedet att samtliga allianspartier och miljöpartier är eniga om en rad viktiga grundlagsreformer. Konstitutionella frågor är sorgligt nedvärderade i vårt land, och det är i sig inspirerande att de nu kommer i fokus. Att dessutom innehållet i det som nu föreslås är i linje med vad jag själv anser önskvärt […]

Successionsordningen är otidsenlig

Desperata motståndare till en könsneutral äktenskapsbalk försöker nu hävda att en sådan reform kräver en ändring av Successionsordningen, Sveriges äldsta grundlag, vilket skulle kräva två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Vilken listig förhalningstaktik, tänker de säkert. Men jag kan inte se att Successionsordningen på något sätt behöver ändras om äktenskapsbalken blir könsneutral – tvärtom verkar det […]

Argument för republik

Kungen jultalade nyligen i tv för första gången. Talet var dåligt framfört och mest fyllt av floskler, låt vara främst av godsint karaktär. Talet styrkte mig i min republikanska övertygelse: jag finner det smått pinsamt med en så intetsägande statschef. Nå, bortsett från de rent personliga bristerna hos nuvarande kung finns förstås mer principiella argument mot monarki. […]

Bort med monarkin

I moderaternas nya handlingsprogram fastslås att monarkin ska bevaras. En olycklig hållning. Vilhelm Moberg hade så rätt i i Därför är jag republikan (1955): I en monarki uppkommer det alltid en anda av undersåtlighet, som icke är fria medborgare värdig. Kring konungen med Guds nåde och hans anförvanter har i alla tider uppblommat en rik flora […]

Mer om mig

Jag är medlem av ett web community där det finns klubbar att gå med i, beroende på intressen. Det slog mig att det säger rätt mycket om mig att jag är medlem i dessa klubbar: Bertrand Russell, Handelshögskolan, Moderater, Peter Singer, Rothko, Waltraud Meier, Edita Gruberova, Kapitalist, Alan Hollinghurst, Alanis Morissette, Allians för Sverige, Antikommunism, […]