Ateistiska kosmologer

Professorn i teoretisk fysik Sean Carroll i ”Why (Almost All) Cosmologists Are Atheists”, publicerad i Faith and Philosophy:

Within this framework, there are two possible roads to reconciliation between science and religion. One is to claim that science and religion are not incompatible because they speak to completely distinct sets of questions, and hence never come into conflict. The other is to assert that thinking scientifically does not lead to rejection of theism, but in fact that religious belief can be justified in the same way that any scientific theory might be. I will argue that neither strategy succeeds: science and religion do speak to some of the same questions, and when they do they get different answers. In particular, I wish to argue that religious belief necessarily entails certain statements about how the universe works, that these statements can be judged as scientific hypotheses, and that as such they should be rejected in favor of alternative ways of understanding the universe.

På detta tema, se även professorn i biologi Jerry Coyne.

20 reaktioner på ”Ateistiska kosmologer

 1. Ohederlig rubrik av Carroll, vars text inte refererar till någon undersökning om fysikers tro. Att förutsätta att alla drar samma slutsatser som honom är inte vetenskapligt. Det finns flera studier som visar att närmare hälften av USA:s forskare i naturvetenskap har en tro på en personlig Gud.

  Detta kan bli en diskussion om ”ingenting” (som hos kosmologerna alltid tycks vara ”något”). Dock, om Gud är sin egen orsak, kan han/hon då falsifieras? Om vårt universum är sprunget ur andra icke observerbara universa blir det också knepigt att verifiera.

 2. Suzy

  Jag tror att Du i Ditt desperata försvar av Gud gjorde precis samma fel som Carroll

 3. Kristian,

  Att du uppfattar mitt inlägg som desperat är en tolkning jag inte kan stå till svars för. Inte heller gör jag ”samma fel som Carroll”, som varken refererar till eller hävdar att det finns någon studie. Det gjorde däremot jag. Googla och du skall finna.

 4. Inget att gräla om Suzy, men Du glömde faktiskt också att ge hänvisningar precis som Carroll. En länk skulle sitta bra, gärna från en oberoende instans, inte ett religiöst universitet i USA.

 5. Suzy m.fl.: Carroll har många referenser i texten men INTE om fysikers/kosmologers inställning till religion. Han gissar bara. Se själv från artikeln (som väl alla här inkl. Kristian G har läst innan de kommenterar?):

  ”My goals here are simply to describe what I think a typical scientist has in mind when confronted with the question of science vs. religion, even if the scientists themselves have not thought through these issues in any detail.”

  Kanske kommer som en överraskning för en del, men på konferenser och i pek diskuteras det väldigt sällan om religion, antagligen lika lite som i liknande sammanhang om nationalekonomi. Det finns mer än tillräckligt att behandla ändå. Många får inte mer än 5 minuter på sig att presentera sin forskning, och när man inte talar själv lyssnar man på andra eller läser posters osv.

  Intressant artikel i.ö. där han t.ex. avfärdar kausalitet (”we don’t need any ancillary notions”) och att hjärnan skulle fungera på ett liknande sätt som en dator (”the process is irreducibly non-algorithmic”). Är alla med där? Är du med där Niclas?

  Ang. själva ämnet är Carroll (förstås!) inte demagogisk. Han är föredömligt försiktig i formuleringarna, och ger faktiskt utrymme här och där om att man nog visst kan tänka sig iaf hypotetiska fall (t.ex. om man ser mirakel) då det är rationellt att tro på Gud. Skulle Carroll själv på något sätt bli övertygad om att Gud finns, skulle han nog inte ge upp inom sitt forskningsfält för det. Att studera naturlagarna (”Naturens bok”) är ju också ett sätt att lära känna Skaparen – som Galilei såg det..

 6. Thomas,

  Carroll tycks, till skillnad från vissa andra, inta en ödmjuk inställning till saken: ”[W]ould we be correct to conclude that cosmology has undermined the reasons for believing in God, or at least a certain kind of reason? This is not an open-and-shut question.”

 7. Susy

  Larsson/ Witham noterade redan 1990 att över 50 % av vetenskapsmännen och mer än 75% av de högre ansedda vetenskapmännen inte ansåg att liv efter detta förekom och att Gud var ett fantasifoster. Ytterligare 15-25 % framförde kraftiga tvivel på Gudomar. Och detta i länder där gudstron fortfarande är kraftigt indoktrinerande
  Statistik Du refererade till själv.

  Nu undrar jag hur Du tolkade siffrorna?

 8. Kristian,

  Jag pekade på att det finns studier som visar att närmare hälften av USA:s forskare har en gudstro. Det har du tydligen också kommit fram till i ditt inlägg ovan. Om du läser lite mer noggrant kanske du noterar att jag inte skrev ”alla studier”. Här är ytterligare en undersökning:

  [A]bout 40 percent of the responding biologists, physicists and mathematicians said they believed in a God who, by the survey’s strict definition, actively communicates with humankind and to whom one may pray ”in expectation of receiving an answer.”

  Ack, så provocerande!

 9. Suzy

  Inte provocerande, bara självklart, speciellt med en utredning i bibelbätet och i min mening naturligtvis bara oändligt korkat och inte provocerande alls. Indoktrinering från barnsben har föga med förnuft att göra. Min sambo spottar fortfarande tre ggr när en svart katt går över gatan och sopar ner nycklar från bordet. Hon är 65. Men hon är inte skriven i kyrkan längre. Jag har inte varit det sen min 18-årsdag. Att ta ställning är aldrig lätt. Det är mycket lättare att inte ta ställning.

 10. Kristian,

  Förstår hur du tänker.

  En sista sak bara: stämmer det att du disputerat? Om så, kanske du är familjär med begreppet bias, eller centrism. Ty, det är problematiskt att postulera metafysiska sanningar (ex. ‘Gud finns inte’) och tala om indoktrinering utan insikt i vilken utsträckning man själv är ”indoktrinerad”. När jag nu släpper dig och denna blogg är den största insikten att både kreationister och ateister kan ha det hårda, positionerade och oresonliga synsättet gemensamt. Goodbye!

 11. Ping: Lindenfors blogg » Vetenskap och religion är oförenliga

 12. Susy

  Det är problematiskt att postulera allt. Eftersom vi vet så lite. Men det är mindre problematiskt att postulera sånt som med vetenskap och beprövad erfarenhet har visat sig fungera på samma sätt vid varje försökstillfälle. Att postulera ”gud finns” är idiotiskt pga av brist på någon relevans överhuvudtaget. Bias och centrism förstod jag redan före jag slutat gymnasiet. Det är ytterst billigt att tro att sådan undervisning förekommer först på universiteten i Finland. Möjligen i Sverige, eftersom det verkar vara si och så även med läsförståelsen enligt PISA.
  Bias betyder egentligen, att man som Du, har en vetenskapligt helt obekräftad åskådning, vilken menligt inverkar på den förnuftiga tolkningen av vetenskapliga fynd. Skäll på rätt träd. Jag är exeptionellt ”by the book”.
  Jag tror på inget. jag är däremot böjd att hålla med den åsikten, som för tillfället ger den bästa och plausiblaste förklaringen.
  Fantasier är gratis, kunskap bakom eoner av arbete.

  ”Suomalainen ei usko ennenko näkee, eikä usko sittenkään.”

  Gammalt Finskt Djungelordspråk

 13. En hel del (100% eller så…) grundar sig på antagandet att kunskap alltid är ett & postulerade förutsättningar, endbart verbaliserat, ett annat…
  MEN: bara för att man vetenskapligt sett inte har fullständig kunskap inom ett ämne (som exempelvis kosmologi) innebär detta inte att man i en framtid inte kommer att ha det!
  DESSUTOM: verbalt innehåll i en utsaga om exempelvis vetenskapligheten av problematiken kring guds påstådda existens ger inte upphov till upprepningsbara experimentella/matematiskt konkreta & logiska resultat – de är & förblir tomma utsagor & är därmed bortom all räddning. Lika tomma på innehåll som frågan om exempelvis livets mening!
  Efter att ha under 25 års tid ha läst vetenskapsteori (hur fungerar vetenskapen, hur uppstod den, varför fungerar den – gör den? – & hur ser det historiska perspektivet på den ut igentligen) har jag kommit tillbaka till det tidiga 70-talets uppfattning som framförs av T. Kuhn om teoribildningen kring vetenskap i form av revolutioner (tillstånd som är adaptiva & reagerar med en ”spretighet” som gör den ytterligt receptiv – ”normaltillståndet” hos en vetenskap är igentligen ointressant enligt min personliga uppfattning, men det är min egenhet). jJag finner också Richard Rortys verklighetsbeskrivning som användbar – just på grund av ”spretighet” & förmågan att gå bakåti leden av tänkande bara för att kunna definiera om verklighetens premisser igen & igen i ett aldrig sinande förråd av koncept!

 14. Fler tankar:
  En idé – koncept om man så önskar – som ofta framförs av en del intellektuella är påståendet ”ateismen är också en – form – av tro” (men då inte på någon gudomlighet eller annan auktoritet).
  Jag finner detta påstående ytterligt ohederligt!
  Ateism, i min egna radikalskeptiska uppfattning, kan omöjligt innefattas i begreppet/kategorin ”tro”! En ”verklig” ateist tar i själva verket fullständigt avstånd ifrån begreppet ”tro” & godkänner inte ens själva grundförutsättningen för vad ”tro” står för – inte ens som ord.
  (En utsaga om ”gud” är i min verklighet alltid ”den tomma mängdens absoluta nollpunkt” & om man ens tänker sig denna ”tomma mängd” som någonting som är omgjärdat av en mängds ”skal” så är man på vanskliga marker. Jag kan inte ens godkänna begreppet ”gud” som ett begrepp!)
  Larvigast av allt är, med den kunskap om universum vi besitter idag, när en del teologer direkt eller indirekt påstår att man med hjälp av en skriftlig eller uttalad utsaga faktiskt kan ”skapa” något” – vilket är fallet i en mängd med religösa skrifter; jfr. ”& Gud skapade … till sin avbild”, etc. Löjligheten, för min del, ligger igentligen i termen ”skapad”, eftersom begreppet ”spontant uppkommet” eller ”av sig själv” är mycket mer trovärdigt. Irreversibla processer ger ju också de upphov till struktur! Ordet ”kaos” är härligt – men de flesta har totalt missförstått det: kaos & ordning är inte motsatser utan varandras bråkiga syskon som ger oss allt vi ser spontant men med innehåll… ujuj…

 15. ”…jag är däremot böjd att hålla med den åsikten, som för tillfället ger den bästa och plausiblaste förklaringen.”
  Ett skäl att inte ta KG på något större allvar, således. Mer än som en i bästa fall underhållande narr.

 16. Jag tror inte på första bästa förklaring. Jag tror på vetenskapen, som den mejslats fram på empiriska erfarenheter och samlad kunskap. Emellanåt skjuts positionerna fram pga nya rön. Då kan det finnas skäl att ompröva.
  Det är en viss skillnad att luta sig mot olika åsikter, vinglande fram och tillbaka beroende på den för tillfället bästa argumentation.

 17. Peder

  Antingen läser Du fel eller så läser Du avsiktligt fel. Den sista varianten är grovt oansvarig och dessutom svårt uppkastningsframkallande.
  Läs om:
  Jag tror på ingenting, jag är däremot böjd att hålla med den åsikten som för tillfället ger den bästa och plausiblaste förklaringen.
  Vilket innebär för obildade människor som Dig.

  Att eftersom jag lärt mig innan Du började skolan att alla sanningar har ett bäst före datum så tror jag för tillfället på den som är troligast, tills en bättre dyker upp.

  Att köpa en dogm och tro på den gör bara sällsynt korkade idioter. Du tillhör uppenbarligen till dem. Får jag tippa. Kristen dogmatiker, som tror på objektiv moral, världens skapelse, människan som Guds avbild av med en mening och tanke…
  Gå ut och lev lycklig, onödigt att bråka med cyniska gubbar, Du har ändå inte en chans att vinna och i slutändan blir Du bara olycklig…

Kommentarer inaktiverade.