Har du orubbliga åsikter?

I Ferdydurke av Witold Gombrowicz (s. 81-82) får du i så fall lite råd:

Ty — men jag vet uppriktigt sagt inte om tiden är mogen för att berätta detta — det är ett felaktigt antagande att människan bör vara absolut, det vill säga orubblig i sina åsikter, kategorisk i sina uttalanden, klar i sina ideologier, bestämd i sin smak, ansvarig för sina ord och gärningar, utkristalliserad och exakt i sitt sätt att leva. Granska närmare detta antagandes chimära natur! Vårt element är den eviga omognaden. Det vi idag tänker, känner och säger kommer oundvikligen att verka löjligt för våra barnbarn. Därför skulle det absolut vara bättre om vi förekommer detta redan nu och behandlar dem som om de vore dumma redan idag. …

Och i stället för att vråla och skrika: ”Jag tror på detta — jag känner detta — sådan är jag — detta står jag för”, så kommer vi ödmjukt att säga: ”Det finns hos mig en tanke — en känsla — en övertygelse — jag är ett instrument för den ena eller andra handlingen, framställningen eller vad det vara månde…”

Ja, vore det inte absolut bättre om människor vore mindre absoluta? Särskilt om vi påminner oss Russells insikt, att de som är mest absoluta ofta är de minst insiktsfulla.