Första intrycket är viktigt

forelasningDet sägs att det är viktigt att göra ett gott första intryck. Det kan nog stämma, i alla fall att döma av en studie av bl.a. universitetslärare. Testpersoner fick se tysta, korta videofilmer av föreläsare, och föreläsarna betygsattes därefter utifrån i vilken mån de ansågs ha vissa egenskaper och hur vackra de var. Likaså undersöktes olika kroppsrörelser, t.ex. hur mycket de skrattade eller rynkade pannan. Resultaten jämfördes sedan med studentutvärderingar i slutet av terminen:

The overall result of this study was quite remarkable: On the basis of observations of video clips just half a minute in length, complete strangers were able to predict quite accurately the ratings of teachers by students who had interacted with them over the course of a whole semester! Furthermore, these predictions retained their accuracy after we adjusted for physical appearance of the teachers, indicating that the judges were picking up very subtle nonverbal cues.

Uppfattade egenskaper som aktivism, självförtroende och entusiasm var relaterade till goda studentomdömen, medan det var negativt att hålla på att vrida händerna eller pilla på ett föremål. Föreläsare behöver tänka på betydligt mer än att kunna sitt ämne, även om man hoppas att också sådant kunnande spelar roll för studenternas syn.

Se ett tidigare inlägg om studentutvärderingar.