Chockhöjda hyror vore inte så dumt

Den statliga utredningen om allmännyttans framtid kan komma att föreslå marknadsprissättning av hyreslägenheter. Detta är en mycket klok idé, då hyresregleringen medför stora kostnader. Hyresgästföreningen inser att dagens system inte fungerar särskilt väl och resonerar enligt följande:

Man kan gå till väga på tre olika sätt när det gäller att få bort bostadsköer. Det enklaste är att höja avgifterna till bostadsköerna. Då blir man av med en massa folk direkt. Sedan kan man höja hyrorna så kraftigt att det inte är någon idé att stå i kön eller så kan man bygga fler bostäder, säger han.” (Min kursivering.)

Men vänta. Innebär inte en avgift för att bli av med en massa folk direkt bara ett sätt att de facto höja hyrorna så kraftigt att det för vissa inte är någon idé att stå i kön? Visst är det så. Det är ett försök att göra ett dåligt fungerande system något mindre dåligt; men om man erkänner behovet av att minska köerna genom att låta den faktiska hyran (inklusive avgift) närma sig en marknadshyra blir frågan varför man inte är beredd att förespråka marknadshyra direkt. Om det är bra att minska kön lite, varför inte minska kön helt? 

Ett system med marknadshyra skulle dessutom ge bostadsföretag incitament att bygga fler hyresrätter.