Intelligens och osäkerhet

Den vanligaste meningen i svenska språket är visst ”jag vet inte”. Apropå detta kom jag att tänka på följande uttalande av Bertrand Russell (från ”Christian Ethics” i Marriage and Morals):

The fundamental cause of trouble in the world today is that the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.